Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Мастера_2 страница

към Страница 1

*Представените доклади са вградени в тази страница. В долния десен ъгъл има две иконки. Ако щракнете на дясната – документът се отваря за четене върху екрана. При щракване върху лявата икона се отваря допълнително меню, откъдето можете да изберете "Изтегляне на копие". 

 

име градина град тема директор
Ралица Цветанова, Боряна Стоева ЦДГ 18 "Щастливо детство" Видин Забавна психогимнастика Боряна Стоева

Антоанета Тодорова, Антоанета Григорова

ЦДГ №1 „Ведрица“ Благоевград

Приложение на ТРИЗ-игри и развитие на творческото въображение в педагогическите ситуации по „Природен свят“ и „БЕЛ“

Антоанета Григорова
Снежанка Тодорова Шошкова ЦДГ „Синчец“ и ЦДГ „Осми Март“  Троян Йога на смега в детската градина Виолета Маркова, Татяна Нанкова
Ива Георгиева Кръстева-Петкова ЦДГ „Пинокио“  Русе Примерна програма за работа по български фолклор в подготвителна група на детската градина  
Мая Иванова Савчева ЦДГ №1 "Снежанка" Лом Екологичен сборник за обучение, възпитание и диагностика по образователно направление "Природен свят" на деца от подготвителни групи на предучилищното образование. Форми на общуване  
Ваня Кючукова  ЦДГ № 2 „Св. Богородица“ Благоевград Пътешествие из Европа. Открита практика  
Златка Христозова Въцова ОУ „Екзарх Антим І”-ПГ Пловдив Използвана методика и постигнати резултати от педагогическата практика на детския учител в полудневна подготвителна група в училище „Екзарх Антим І” – град Пловдив през учебната 2014/2015 година.  
Капка Младенова Станова, Димитрина Георгиева Митова ЦДГ „Дружба” Оряхово Детската градина – първа стъпка към доброто образование  

 

Ралица Цветанова, Боряна Стоева, ЦДГ 18 "Щастливо детство", Видин

  

 

Пълен текст

Сценарий за психогимнастика

Галерия

 

Видео

 

 

 

начало на страницата

Начало към списък с всички участници

 

 

Антоанета Тодорова, Антоанета Григорова, ЦДГ №1 „Ведрица“, Благоевград

Приложение на ТРИЗ-игри и развитие на творческото въображение в педагогическите ситуации по „Природен свят“ и „БЕЛ“

 

Пълен текст

 

 

 

Презентация 1

 

Презентация 2

 

 

начало на страницата

Начало към списък с всички участници

 

Снежанка Тодорова Шошкова, ЦДГ „Синчец“ и ЦДГ „Осми Март“, гр. Троян – ст. учител по музика

Йога на смега в детската градина

 

Доклад

 

Презентация  

 

начало на страницата

 

Ива Георгиева Кръстева-Петкова, ЦДГ „Пинокио“, Русе

Примерна програма за работа по български фолклор в подготвителна група на детската градина
 
Доклад
 
Приложения
 
Презентация
 
 
 
 

Мая Иванова Савчева, ЦДГ №1 "Снежанка", Лом

 
Екологичен сборник за обучение, възпитание и диагностика по образователно направление "Природен свят" на деца от подготвителни групи на предучилищното образование. Форми на общуване
 
 
Обзор
 
Пълен доклад
 
 
 
Презентация – Екологичен сборник
 
 
 
 
 

Ваня Кючукова, ЦДГ № 2 „Св. Богородица“, Благоевград

Пътешествие из Европа. Открита практика
 
 
Описание на открита практика
 
 

 
 
Работен лист
 
 
 
Презентация за работа с интерактивна дъска
 
 
 
 
 
 
 

Златка Христозова Въцова, ОУ „Екзарх Антим І”-ПГ, Пловдив

 
Използвана методика и постигнати резултати от педагогическата практика на детския учител в полудневна подготвителна група в училище „Екзарх Антим І” – град Пловдив през учебната 2014/2015 година.
 
 
Доклад
 
 
Портфолио
 
 
 
 

Капка Младенова Станова, Димитрина Георгиева Митова, ЦДГ „Дружба”, Оряхово

 
Детската градина – първа стъпка към доброто образование
 
Обзор
 
 
 
Доклад
 
 
 
 
Презентация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


slide up button