Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Мастера_3 страница

 

към Страница 1

*Представените доклади са вградени в тази страница. В долния десен ъгъл има две иконки. Ако щракнете на дясната – документът се отваря за четене върху екрана. При щракване върху лявата икона се отваря допълнително меню, откъдето можете да изберете "Изтегляне на копие". 

 

име градина град тема директор
Йорданка Петрова Стоянова ОДЗ „Мир“ Карнобат Иновативен модел за повишаване на педагогическата компетентност на родителите Антоанета Заркова
Стоянка Тодорова Събева ОДЗ „Мир“ Карнобат Няколко опита за повишаване на речевата активност и езиковата грамотност на децата, чийто майчин език е различен от българския Антоанета Заркова
Славка Джаркова ЦДГ № 2 „Св. Богородица“ Благоевград "Играем и учим с Маша" – Преднамерена педагогическа ситуация в 1 възрастова група  
Бойка Костадинова Милчева ЦДГ „Бодра смяна“ Червен бряг Игри за ръцете и пръстите като корекционно средство в логотерапията  
Милена Николаева Тотева ОДЗ „Слънце“ Севлиево Модел на педагогическо взаимодействие за намаляване на тревожността .... Бонка Маринова Дочева
Елена Стоянова Михайлова ЦДГ „Слънце“  Габрово Възпитаване на толерантност в предучилищното детство чрез игровия подход  
Борислава Маринова, Илияна Илиева  ОДЗ 1 „Маргаритка“ Варна Театърът – играта на децата  
Каролина Велчева Иванова ОДЗ 1 „Маргаритка" Варна Театър с Петрушка – средство за начално развитие на диалогичната реч ...  

 

Йорданка Петрова Стоянова, ОДЗ "Мир", Карнобат

Иновативен модел за повишаване на педагогическата компетентност на родителите

Доклад

 

Презентация

 

 

Начало на страницата

 

 

Стоянка Тодорова Събева, ОДЗ "Мир", Карнобат

Няколко опита за повишаване на речевата активност и езиковата грамотност на децата, чийто майчин език е различен от българския

Доклад

 

 

Начало на страницата

 

 

Славка Джаркова, ЦДГ № 2 „Св. Богородица“ Благоевград

"Играем и учим с Маша" – Преднамерена педагогическа ситуация в 1 възрастова група

Доклад

 

Презентация за работа с интерактивна дъска

 

Начало на страницата

 

Бойка Костадинова Милчева, ЦДГ „Бодра смяна“, Червен бряг

Игри за ръцете и пръстите като корекционно средство в логотерапията

Доклад

 

 

Презентацияя

 

 

Начало на страницата

 

Милена Николаева Тотева, ОДЗ „Слънце“, Севлиево

Модел на педагогическо взаимодействие за намаляване на тревожността при 5 годишните деца чрез игри

Доклад

 

Начало на страницата

 

 

Елена Стоянова Михайлова, ЦДГ „Слънце“, Габрово

Възпитаване на толерантност в предучилищното детство чрез игровия подход

 

Доклад

 

Приложение 1. Приказка за цветовете

 

Презентация за толерантността

 

Начало на страницата

 

Борислава Маринова, Илияна Илиева, ОДЗ 1 „Маргаритка“, Варна

Театърът – играта на децата

 

Доклад

 

Начало на страницата

 

Каролина Велчева Иванова, ОДЗ 1 „Маргаритка“, Варна

Театър с Петрушка – средство за начално развитие на диалогичната реч при 4-5 годишните деца

Доклад

 

Презентация. В света на приказките

 

Снимки

 

Начало на страницата

 slide up button