Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Конкурс 2015

Списък на подадените проекти за участие в конкурсната сесия

 

   

име на участника

градина

град

тема

1

1

Румяна Петрова Кючукова

ОДЗ 4

Димитровград

Педагогически модел за развитие на творческата дейност при децата от предучилищна възраст

2

2

Росица Минкова

ОДЗ "Боряна"

Пловдив

Преодоляване на агресията в детската градина

3

Станислава Бекярова

ОДЗ "Боряна"

Пловдив

3

4

Емилия Йорданова

ОДЗ 49 "Радост"

София

Интерактивност, или как да стимулираме детската любознателност и креативност

4

5

Емилия Димитрова Димова

ЦДГ „Бодра смяна“

Червен бряг

Куклен театър за деца

5

6

Диана Константинова Иванова

ОДЗ "Славейче"

Криводол

Играта на детето в центъра на педагогическото взаимодействие

6

7

Димитрия Добрева

ОДЗ "Буратино"

Пловдив

Иновативна практика за образование на децата от предучилищна възраст чрез игри и изкуства

7

8

Ели Христакиева Грозева

ЦДГ „Деница“

Пловдив

Фотография за малчугани

9

Милена Георгиева-Шишкова

ЦДГ „Деница“

Пловдив

8

10

Ели Христакиева Грозева

ЦДГ „Деница“

Пловдив

Музикален театър в детската градина – приказна пътечка към изкуството

11

Милена Георгиева-Шишкова

ЦДГ „Деница“

Пловдив

12

Светлана Драгоева Рангелова

ЦДГ „Деница“

Пловдив

9

13

Ралица Стоянова

ЦДГ 18 "Щастливо детство"

Видин

Забавна психогимнастика

14

Боряна Стоева

ЦДГ 18 "Щастливо детство"

Видин

10

15

Антоанета Тодорова

ЦДГ 1 "Ведрица"

Благоевград

Приложение на ТРИЗ-игри и развитие на творческото въображение в педагогическите ситуации по „Природен свят“ и „БЕЛ“

16

Антоанета Григорова

ЦДГ 1 "Ведрица"

Благоевград

11

17

Снежанка Тодорова Шошкова

ЦДГ „Синчец“ и ЦДГ „Осми Март“

Троян

Йога на смеха в детската градина

12

18

Ива Георгиева Кръстева-Петкова

ЦДГ „Пинокио“

Русе

Примерна програма за работа по български фолклор в подготвителна група на детската градина

13

19

Мая Иванова Савчева

ЦДГ №1 "Снежанка"

Лом

Екологичен сборник за обучение, възпитание и диагностика по образователно направление "Природен свят" на деца от подготвителни групи на предучилищното образование. Форми на общуване

14

20

Ваня Кючукова

ЦДГ № 2 „Св. Богородица“

Благоевград

Пътешествие из Европа. Открита практика

15

21

Златка Христозова Въцова

ОУ „Екзарх Антим І”-ПГ

Пловдив

Използвана методика и постигнати резултати от педагогическата практика на детския учител в полудневна подготвителна група в училище „Екзарх Антим І” – град Пловдив през учебната 2014/2015 година.

16

22

Капка Младенова Станова

ЦДГ „Дружба”

Оряхово

Детската градина – първа стъпка към доброто образование

23

Димитрина Георгиева Митова

ЦДГ „Дружба”

Оряхово

17

24

Йорданка Петрова Стоянова

ОДЗ „Мир“

Карнобат

Иновативен модел за повишаване на педагогическата компетентност на родителите

18

25

Стоянка Тодорова Събева

ОДЗ „Мир“

Карнобат

Няколко опита за повишаване на речевата активност и езиковата грамотност на децата, чийто майчин език е различен от българския

19

26

Славка Джаркова

ЦДГ № 2 „Св. Богородица“

Благоевград

"Играем и учим с Маша" – Преднамерена педагогическа ситуация в 1 възрастова група

20

27

Бойка Костадинова Милчева

ЦДГ „Бодра смяна“

Червен бряг

Игри за ръцете и пръстите като корекционно средство в логотерапията

21

28

Милена Николаева Тотева

ОДЗ „Слънце“

Севлиево

Модел на педагогическо взаимодействие за намаляване на тревожността при 5 годишните деца чрез игри

22

29

Елена Стоянова Михайлова

ЦДГ „Слънце“

Габрово

Възпитаване на толерантност в предучилищното детство чрез игровия подход

23

30

Борислава Маринова

ОДЗ 1 „Маргаритка“

Варна

Театърът – играта на децата

31

Илияна Илиева

ОДЗ 1 „Маргаритка“

Варна

24

32

Каролина Велчева Иванова

ОДЗ 1 „Маргаритка“

Варна

Театър с Петрушка – средство за начално развитие на диалогичната реч при 4-5 годишните деца

25

33

Йоана Вескова Тончева

НУ „Христо Ботев”

Левски

Урок по родолюбие

26

34

Катя Добрева Ганчева

ЦДГ „Слънце“

Левски

Горд съм, че съм българин!

27

35

Милка Тодорова

ОДЗ ”Незабравка”

Мизия

Творчеството на учителя в детската градина за формиране на игрова култура чрез театрализираната игра

28

36

Павлинка Георгиева Памукова

ЦДГ „Русалка“

Русе

Формиране на социално значими мотиви чрез преодоляване на консуматорското отношение към основните ресурси, необходими в ежедневието на подрастващите

29

37

Деница Валериева Илиева

ЦДГ "Пролет"

Плевен

Опазване на природата

30

38

Боряна Д. Николова

ЦДГ „Славейче“

Айтос

Социализация на децата билингви чрез семейството

31

39

Елена Цанкова Цекова

ЦДГ № 2 „Света Богородица“

Благоевград

Добри педагогически практики

32

40

Тереза Атанасова Тончева

ЦДГ N3 „Детелини”

Благоевград

Използване на технологията ТРИЗ и РТВ за развитие на системното мислене и творческото въображение при 4-7 годишните деца

33

41

Олимпия Миран

ЦДГ „Чучулига“

Пловдив

Деца, родители, учители – повече време заедно

34

42

Красимира Сотирова Георгиева

ЦДГ „Слънце”

Бургас

Усмивката

35

43

Венера Попова

ОДЗ № 12 „Първи юни“

Варна

Информационните средства в помощ на 5-6 годишното дете

36

44

Стамена Валентинова Христова

ЧДГ „Мечтатели”

Варна

Обогатяващо педагогическо взаимодействие в игровата методика на обучение по английски език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години)

37

45

Марина Гунчева

ОДЗ „Славейче“

Криводол

Ролята на играта в предучилищна възраст – важна предпоставка за развитието и възпитанието на малките деца

38

46

Грета Йовкова Христова

ЦДГ №1 „Щастливо детство”

Плевен

Икономическо образование в детската градина. Модел на игрово-познавателна педагогическа ситуация

39

47

Камелия Колева Данева

ОДЗ 2 „Звездица Зорница“

Бургас

Игра и технологии в полза на образователния процес в детската градина

48

Павлина Панайотова Панайотова

ОДЗ 2 „Звездица Зорница“

Бургас

49

Анна Кунева Кунева

ОДЗ 2 „Звездица Зорница“

Бургас

 slide up button