Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Класиране 2015

Награда на името на Димитър К. Димитров – Мастера

 

Наградата се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.С наградата на името на Димитър Кръстев Димитров-Мастера се цели:

  •  да се съхранят и тачат във времето неговото безспорно място в предучилищната педагогика у нас.
  • да са развива и подкрепя ежедневната възпитателно-образователна дейност на детския учител в името на детето чрез игра, свобода, доверие и сигурност.
  • детският педагог да продължава практически да реализира неговите научни идеи при осъществяване на педагогическото си взаимодействие с децата.

За присъждане на научната награда на Димитър Кръстев Димитров – Мастера през 2015 г. кандидатстваха общо 39 проекта с участието на 49 детски педагози от цялата страна.

Инициативният комитет за учредяване на наградатаи издателство „Изкуства“ взеха решение за публикуване на всички подадени за участие материали.

По този начин се поставя началото на ново научно-методическо списание „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“. Материалите ще бъдат достъпни свободно и онлайн:ВРЪЗКА ТУК

Всички подадени за участие доклади имат своята ценност за педагогическата практика. Целта на списанието е представените добри педагогически практики, опит и изводи да бъдат достояние на активно търсещия, четящия и креативен детски педагог.

На база на формулираните критерии за оценка на проектите след обобщаване на подадените от членовете на инициативния комитет предложения беше стигнато до следното решение за избор на най-добрите проекти:

За 2015 година се присъждат три първи награди на името на Димитър Кръстев Димитров – Мастера на следните проекти:

-       Приложение на ТРИЗ-игри и развитие на творческото въображение в педагогическите ситуации по „Природен свят“ и „БЕЛ“.

  Антоанета Тодорова и Антоанета Григорова

  ЦДГ 1 „Ведрица“, гр. Благоевград;

-       Модел на педагогическо взаимодействие за намаляване на тревожността при 5 годишните деца чрез игри.

  Милена Николаева Тотева

  ОДЗ „Слънце“, гр. Севлиево;

-       Ролята на играта в предучилищна възраст – важна предпоставка за развитието и възпитанието на малките деца.

  Марина Емилова Гунчева

  ОДЗ „Славейче“, гр. Криводол.

Всички участници в конкурса ще получат грамота и първото издание на списание „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“.

Церемонията по награждаването на участниците, връчването на грамотите и списанието ще бъде част от откриването на 6-ти Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – 2.09.2015г. в гр. Бургас.

 slide up button