Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Програма

XI Научно-практически образователен форум
ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

 

ПРОГРАМА

19.08.2020

13:00 – 14:30

Регистрация – Културен център "Морско казино" – зала "Петя Дубарова"

15:00 – 15:30

Откриване – зала "Георги Баев" и излъчване в зала "Петя Дубарова"

15:30 – 16:30

Пленарна сесия
– Първокласно начало – предизвикателство и удовлетворение.
– STEM в образованието – идеи и проекти.
– Английски в първи клас – развитие в системата.

16:30 – 16:45

Придвижване до Морска гара – Бургас

Коктейл – остров "Св. Анастасия"
Потегляне с кораб от Морска гара Бургас – 17:00
Потегляне обратно към Бургас – 20:00

20.08.2020

09:00 – 16:30 – Работа по секции

Вечеря за всички участници
Ресторнт на хотел "Приморец", Морска градина, Бургас
Начало: 19:00 часа

21.08.2020

09:00 – 12:30 – Работа по секции

12:30 – 13:00 Закриване

15:00 – 24:00 – пътуващ семинар – с допълнителна регистрация

   

20.08.2020 – Зала "Георги Баев"

Образователни акценти – пленарна сесия
модератор: проф. д-р Румяна Папанчева

09:45 – 10:00

Компетентностен подход – проекции в образованието
доц. д-р Красимира Димитрова
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

10:00 – 10:15

Приложение на STEM подход в образованието като фактор за формиране на екипни умения и развиване на алгоритмично мислене
проф. д-р Румяна Папанчева, Людмила Дерменджиева
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

10:15 – 10:30

Microsoft Hacking STEM проекти на NASA
д-р Теодора Върбанова
Microsoft CEE, София

10:30 – 10:45

Образователни комплекти – ARDUINO EDUCATION, в подкрепа на обучението посредством методите на науката, технологиите, инженерството и математиката
доц. д-р Димитър Минчев
Бургаски свободен университет, Бургас

10:45 – 11:15

кафе-пауза

11:15 – 11:30

Дигиталните технологии в ежедневието на алфа поколението
доц. д-р Любомира Петрова Парижкова
Университет по Библиотекознание и информационни технологии, София

11:30 – 11:45

Неприсъствена форма на обучение в условията на пандемията от COVID-19
доц. д-р Милен Замфиров, доц. д-р Маргарита Стефанова-Бакрачева, Цецка Коларова, Екатерина Софрониева, Милена Блажиева
СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ

11:45 – 12:00

Образование – возвращение к реальности
доц. д-р Луканкин Александр Геннадьевич
Московския регионален социално-економически институт, Москва

12:00 – 14:00

свободно време за обяд

20.08.2020 – Зала А – "Петя Дубарова"

Педагогика и психология
Модератор: доц. д-р Надежда Калоянова

14:00 – 14:15

Социално научаване в детството: влияние на семейството и електронните медии
проф. д-р Любослава Пенева, проф. дн Радослав Пенев
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата

14:15 – 14:30

Актуални образователни инициативи на музеи и библиотеки в България: Ново проучване
гл. ас. д-р Соня Спасова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

14:30 – 14:45

Some results from a survey about forming digital literacy of 8 years old students
доц. д-р Любомира Петрова Парижкова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

14:45 – 15:00

Иновациите - политики и реалности в Европа
доц. д-р Илиана Огнянова Петкова
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, София

15:00 – 15:30

кафе-пауза

15:30 - 15:45

Културно наследство, религиозни ценности, екология на човешкото тяло: един проект на УниБИТ
проф. д-р Жоржета Назърска, гл. ас. д-р Светла Шапкалова
Университет по Библиотекознание и информационни технологии, София

15:45 – 16:00

Съхраняване на българското самосъзнание чрез патриотични послания в първите учебници по литература. (На примера на „Светулка“) 
ас. д-р Пенка Кръстева Вълчева
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

16:00 – 16:15

Управление на човешкия ресурс в училище
доц. д-р Ивайло Старибратов
ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

16:15 – 16:30

Подборът на учители – основен приоритет на всяко училище
доц. д-р Ивайло Старибратов
ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

20.08.2020 – Зала B

Информатика, математика и информационни технологии
модератор: Благовеста Попова

14:00 – 14:15

Учебните задачи в обучението по изкуствен интелект
д-р Венета Табакова-Комсалова, доц. д-р Тодорка Глушкова, Мария Грънчарова-Христова, Ирина Кръстева
РУО, Пловдив; ПУ "Паисий Хилендарски", ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", ПУ "Паисий Хилендарски"

14:15 – 14:30

Игрово-базирана екосистема за деца-аутисти
проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Ани Епитропова, ас. Александър Петров
Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив

14:30 – 14:45

Преглед на обучението по COMPUTING в Англия и на обучението по Информационни технологии и Компютърно моделиране в България
Румяна Карадимитрова
ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

14:45 – 15:00

Електронно обучение чрез платформа за интерактивно обучение Mythware Classroom Management
Петя Костадинова Желева
Професионална Техническа Гимназия, Бургас

15:00 – 15:30

кафе-пауза

15:30 - 15:45

Изучаване в средното училище на логика и логическо програмиране за представяне и обработка на знания
проф. д-р Станимир Стоянов, проф. д-р Румяна Папанчева, доц. д-р Тодорка Глушкова
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" СУ "Христо Смирненски", Брезово

15:45 – 16:00

Модел за прилагане на STEM подход в условия на дистанционно обучение – STEM домашна лаборатория
Грета Димитрова Стоянова
ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", Бургас

20.08.2020 – Зала C

Методика на обучението
Модератор: доц. д-р Красимира Димитрова

14:00 – 14:15

"Облачната" класна стая
инж. Атанаска Пенева
ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик

14:15 – 14:30

По пътя на електронното обучение
Надка Динева, Илия Динев
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

14:30 – 14:45

GOOGLE експедиции и виртуална реалност в класната  стая – един урок по човекът и обществото в трети клас
Верка Димитрова Маратилова
ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик

14:45 – 15:00

Пътешествие в света на странностите и чудатостите с героите на Джералд Даръл – „Моето семейство и други животни“
Аделина Симитчиева
ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик

15:00 – 15:30

кафе-пауза

15:30 - 15:45

SEESAW платформа за създаване на дигитално ученическо портфолио
Елисавета Ягодина
ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик

15:45 – 16:00

Интерактивната мултимедия във виртуалната класна стая при работа в група за ЦОУД
Мария Икономова, Петрана Пицева
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

16:00 – 16:15

Физическото възпитание и спорт и информационните технологии в помощ на математиката в трети клас
Веселина Георгиева, Даниела Миклебуст
ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", Бургас

16:15 – 16:30

 

21.08.2020 – Зала А – "Петя Дубарова"

Методика на обучението
Модератор: доц. д-р Красимира Димитрова

9:30 – 9:45

Благотворителността – урок по човечност и доброта
Невена Гушкова, Величка Чевгънова
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

9:45 – 10:00

Заедно за всяко дете. Партньорството училище – родители
Невена Гушкова, Мария Калинова
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

10:00 – 10:15

„Един ден в моя квартал“ – иновативен мултидисциплинарен урок с комуникативна насоченост по английски език, български език и литература и информационни технологии в пети клас
Мария Иванова Бонова
ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик

10:15 – 10:30

Приложение на компетентностния подход в образованието – методи, подходи, организационни форми, методически решения
доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

10:30 – 11:00

кафе-пауза

11:00 – 11:15

Интердисциплинарният урок – начин за нестандартно и ефективно усвояване на учебното съдържание
Теодора Пашалиева, Христина Попаркова
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

11:15 – 11:30

Проект "Туроператор"
Веселина Георгиева, Даниела Христова, Таня Сребрева
ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", Бургас

11:30 – 11:45

Cuisenaire Rods в моята класна стая
Елена Kарпатова
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

11:45 – 12:00

JUMP Math методика за осъществяване на насочено откривателство и активно учене
Силва Тричкова
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

12:30 – 13:00

Закриване (зала П. Дубарова)

21.08.2020 – Зала B

Педагогика и психология
Модератор: доц. д-р Надежда Калоянова

9:30 – 9:45

Емоциите на децата през погледа на предучилищния педагог
доц. д-р Рени Христова-Коцева
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет, Велико Търново

9:45 – 10:00

Позитивната образователна среда в Програмата за трениране на успешни учители на д-р Томас Гордън
доц. д-р Мария Дишкова, Дарина Георгиева
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Гордън Груп България 2017 ЕООД, Бургас

10:00 – 10:15

Транзакционен анализ на факторите, които влияят върху съдържанието на педагогическата подкрепа в приобщаващото образование
доц. д-р Евгения Тополска
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Филиал Враца, Враца

10:15 – 10:30

Развитие на емоционална интелигентност в предучилищна възраст
Анжела Лукова Илиева
ДГ "Знаме на мира", Враца

10:30 – 11:00

кафе-пауза

11:00 – 11:15

Девиантно и делинквентно поведение, отразени в изкуството, в условията на пандемия
ас. д-р Даниел Петров Полихронов
СУ "Св. Климент Охридски"

11:15 – 11:30

Иновациите в образованието през погледа на студенти и учители
гл. ас. д-р Йорданка Стойнова Николова
СУ „Св. Климент Охридски“, София

11:30 – 11:45

Медии, образование, социално общуване
проф. дн Лучия Ангелова, проф. дн Божидар Ангелов
СУ "Св. Климент Охридски", София

11:45 – 12:00

Приложение на иновативни методи в училищните дейности според мнението на учителите
проф. дн Нели Бояджиева, гл. ас. д-р Милена Великова
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София

12:00 – 12:15

Изкуството на плаката и иновативните практики в художствената педагогика
гл. ас. д-р Георги Терзиев
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

21.08.2020 – Зала C

Педагогика и методика на обучението
Модератор: Ясена Христова

9:30 – 9:45

Интегриране на електронни образователни ресурси в предучилищното образование
Венета Богданова, Цветомила Дончева
ДГ "Единство Творчество Красота", Враца

9:45 – 10:00

Дигитална среда - иновативни учители
Елена Найденова, Венета Стоянова
ДГ "Единство Творчество Красота", Враца

10:00 – 10:15

Подай ръка
Иванка Кирова
ДГ "Радост", кв. Крайморие, Бургас

10:15 – 10:30

Провеждане на дистанционно електронно обучение в детската градина по време на пандемията 2020 чрез facebook
Татяна Дренска
ДГ "Младост", Габрово

10:30 – 11:00

кафе-пауза

11:00 – 11:15

Иновативни форми по изобразително изкуство в начален училищен етап
д-р Елица Иванова Александрова
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Филиал Враца

11:15 – 11:30

Образователните видео кадри през обектива на арт анимираната класна стая
гл. ас. д-р Мария Николаева Николова
Софийски университет "Св. Климент Охридски", София

11:30 – 11:45

Ателиетата по изкуство – път за развитие на детското въображение
гл. ас. д-р Люба Златкова
ШУ "Епископ Константин Преславски"

11:45 – 12:00

Учителят в роля на сцената на класната стая
Евгения Роева
Образователен театър "Забавна наука", София

12:00 – 12:15

Иновативни практики в условията на извънредно положение в България, приложени в Националното музикално училище „Любомир Пипков“
Николинка Михайлова
НМУ "Л. Пипков", София

12:15 – 12:30

 

12:30 – 13:00

Закриване (зала П. Дубарова)

 slide up button