Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

График за Бургас

 

 

Обучения Октомври – Декември 2017 г.

 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

 

Образование и технологиипредлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Курсовете са насочени към педагогически специалисти от различни нива на образователната система и са свързани с усвояване на специфични умения. Акцент в предлаганите курсове е запознаването със съвременни интерактивни методи и алтернативни педагогически технологии, както и формирането на дигитални компетенции за работа в богата на технологии среда. Организацията е сертифицирана по ISO9001:2015 за качество на управлението. Лекторите са преподаватели във ВУЗ и учители с многогодишен опит в провеждане на обучения и тренинги за учители. Обучителната организация разполага с модерно оборудване за реализиране на обучения, базирани на технологии и съвременни методи на преподаване. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, курсовете са разработени с продължителност от 16 академични часа, от които най-малко 8 се провеждат в присъствена форма.

 

График на обученията за гр. Бургас

 

Обученията са с продължителност 16 академични часа (8 присъствени и 8 в дистанционна форма).

 

Октомври

 

18.10.2017

09:00 – 12:00 (4 часа) – първа група

Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение

48 лв.

13:30 – 17:00 (4 часа) – втора група

 

 

 

19.10.2017

09:00 – 12:00 (4 часа) – първа група

Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение

13:30 – 17:00 (4 часа) – втора група

 

 

 

 

26.10.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Разработване на анимирани мултимедийни презентации

48 лв.

27.10.2017

09:00 – 12:00

(4 часа)

 

 

 

 

 

 

Ноември

 

 

 

 

 

 

11.11.2017

09:00 – 16:00

(8 часа)

LEGO роботиката като лост за формиране на интерес към техническите науки и развиване на логическо, творческо и критично мислене у ученици

48 лв.

 

 

 

 

20.11.2017

09:00 – 12:00

(4 часа)

Разработване на анимирани мултимедийни презентации

48 лв.

21.11.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

30.11.2017

09:00 – 12:00 (4 часа) – първа група

Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение

48 лв.

13:30 – 17:00 (4 часа) – втора група

 

 

 

 

01.12.2017

09:00 – 12:00 (4 часа) – първа група

Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение

48 лв.

13:30 – 17:00 (4 часа) – втора група

 

 

 

 

 

Декември

 

 

 

Информация за курсовете

 

Информация за курсовете може да се види на сайта на СНЦ „Образование и технологии“ – www.itlearning-bg.com, както и в регистъра на МОН за одобрени програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: http://iropk.mon.bg/

 

Теми

 

Нарушения в четенето и писането /дислексия, дизграфия и обучителни трудности/ при ученици в начален етап на обучение

 

Повече информация – ТУК

 
Организирани са две групи. Обучението се провежда в два дни по 4 учебни часа. Създадената организация позволява желаещите да се запишат в групата, според смяната, в която работят в училище.
Първата част на обучението е на 30.11. – две възможности за записване – от 09:00 до 12:00 или от 13:30 до 16:30 часа.
Втората част на обучението е на 01.12. – две възможности за записване – от 09:00 до 12:00 или от 13:30 до 16:30 часа.
...
 

Разработване на анимирани мултимедийни презентации

Повече информация – ТУК

..........................
 

LEGO роботиката като лост за формиране на интерес към техническите науки и развиване на логическо, творческо и критично мислене у ученици

Повече информация – ТУК

 

..........

Сертификат и материали

 

Работи се в групи до 30 човека. Участниците получават сертификат за преминато обучение, както и учебни материали в електронен вид.

След завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за допълнително обучение за повишаване на квалификацията. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

 

Записване

 

Записването за участие в курсовете става чрез кореспонденция по мейл: itlearning@dgklaz.net За допълнителни въпроси: itlearning@dgklaz.net и тел. 0887798262, 0888272944.

 

При групово записване информацията за курсистите да се изпрати на посочения мейл. За всеки обучаем трябва да бъде попълнена следната таблица:

 

име

презиме

фамилия

роден/а на

в гр. (с)

длъжност

Месторабота
(пълно наименование на институцията)

гр. (с.)

обл.

завършил/а
висше училище

ОКС*

специалност

Диплома серия

N (номер)

От (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ОКС – Образователно-квалификационна степен

Таблицата може да бъде изтеглена в Excel формат ТУК. (Ако използвате програмата Word, за да проследите хипервръзката, задръжте натиснат клавиша Ctrl и щракнете върху връзката с левия бутон на мишката.)

 

 

Място на провеждане

 

Обученията се провеждат в център „Образование и технологии“.

Център „Образование и технологии“, гр. Бургас, ул. Оборище 126.

 


slide up button