Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

График за Бургас

 

 

Обучения Февруари – Май

 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Образование и технологиипредлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Курсовете са насочени към педагогически специалисти от различни нива на образователната система и са свързани с усвояване на специфични умения. Акцент в предлаганите курсове е запознаването със съвременни интерактивни методи и алтернативни педагогически технологии, както и формирането на дигитални компетенции за работа в богата на технологии среда. Организацията е сертифицирана по ISO9001:2015 за качество на управлението. Лекторите са преподаватели във ВУЗ и учители с многогодишен опит в провеждане на обучения и тренинги за учители. Обучителната организация разполага с модерно оборудване за реализиране на обучения, базирани на технологии и съвременни методи на преподаване. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, курсовете са разработени с продължителност от 16 академични часа, от които най-малко 8 се провеждат в присъствена форма.

График на обученията за гр. Бургас

Обученията са с продължителност 16 академични часа (8 присъствени и 8 в дистанционна форма).

 

Февруари

 

20.02.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Запознаване със софтуер за работа с интерактивна дъска

48 лв.

21.02.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

22.02.2017

09:00 – 12:30

(4 часа)

Работа с електронни таблици в Excel

48 лв.

23.02.2017

09:00 – 12:30

(4 часа)

 

 

 

 

27.02.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Мултимедиен урок в обучението по история и цивилизация 5-12 клас

48 лв.

28.02.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

 

Март

 

 

 

 

 

28.02.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Разработване на анимирани мултимедийни презентации

48 лв.

01.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

06.03.2017

09:00 – 12:30

(4 часа)

Създаване на онлайн урок с Office Mix

48 лв.

07.03.2017

09:00 – 12:30

(4 часа)

 

 

 

 

06.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Разработване на електронно портфолио на учителя

48 лв.

07.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

13.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Разработване на дидактични ресурси за работа с интерактивна дъска в детската градина

48 лв.

14.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

16.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Геометричната задача – технологии на успеха

48 лв.

17.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

16.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Приказките на етносите и народите в езиковото и литературното обучение на деца и ученици

48 лв.

17.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

20.03.2017

09:00 – 12:30

(4 часа)

Разработване на анимирани мултимедийни презентации

48 лв.

21.03.2017

09:00 – 12:30

(4 часа)

 

 

 

 

20.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Мултимедиен урок в обучението по география и икономика 5-12 клас

48 лв.

21.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

22.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Компютърна графика – растерна и векторна

48 лв.

23.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

27.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст

48 лв.

28.03.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

Април

 

 

 

 

 

06.04.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Геометричната задача – технологии на успеха

 

Център „Образование и технологии“

48 лв.

07.04.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

10.04.2017

09:00 – 17:00

(8 часа)

Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365

Център „Образование и технологии“

48 лв.

 

 

 

 

11.04.2017

09:00 – 17:00

(8 часа)

Запознаване със софтуер за работа с интерактивна дъска

Център „Образование и технологии“

48 лв.

 

 

 

 

12.04.2017

09:00 – 17:00

(8 часа)

Организация и управление на учебно съдържание с OneNote

Център „Образование и технологии“

48 лв.

 

 

 

 

19.04.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Компютърна графика – растерна и векторна

 

Център „Образование и технологии“

48 лв.

20.04.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

25.04.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Разработване на анимирани мултимедийни презентации

 

Център „Образование и технологии“

48 лв.

26.04.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

 

 

Май

 

 

 

 

 

04.05.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Разработване на електронно портфолио на учителя

 

Център „Образование и технологии“

48 лв.

05.05.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

08.05.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

Използване на интернет технологии в учебния процес. Разработване на учителски блог

Център „Образование и технологии“

48 лв.

09.05.2017

13:30 – 17:00

(4 часа)

 

 

 

 

16.05.2017

09:00 – 12:30

(4 часа)

Създаване на онлайн урок с Office Mix

Център „Образование и технологии“

48 лв.

17.05.2017

09:00 – 12:30

(4 часа)

 

 

 

 

 

 

Информация за курсовете

Информация за курсовете може да се види на сайта на СНЦ „Образование и технологии“ – www.itlearning-bg.com, както и в регистъра на МОН за одобрени програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: http://iropk.mon.bg/

 

Сертификат и материали

Работи се в групи до 30 човека. Участниците получават сертификат за преминато обучение, както и учебни материали в електронен вид.

След завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за допълнително обучение за повишаване на квалификацията. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

 

Записване

Записването за участие в курсовете става чрез кореспонденция по мейл: itlearning@dgklaz.net За допълнителни въпроси: itlearning@dgklaz.netи тел. 0888272944.

 

При групово записване информацията за курсистите да се изпрати на посочения мейл. За всеки обучаем трябва да бъде попълнена следната таблица:

 

име

презиме

фамилия

роден/а на

в гр. (с)

длъжност

Месторабота
(пълно наименование на институцията)

гр. (с.)

обл.

завършил/а
висше училище

ОКС*

специалност

Диплома серия

N (номер)

От (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ОКС – Образователно-квалификационна степен

Таблицата може да бъде изтеглена в Excel формат ТУК. (Ако използвате програмата Word, за да проследите хипервръзката, задръжте натиснат клавиша Ctrl и щракнете върху връзката с левия бутон на мишката.)

 

При индивидуално записване, обучаемият трябва да попълни следния формуляр ТУК

 

Място на провеждане

 

Обученията се провеждат в център „Образование и технологии“[1].

Център „Образование и технологии“, гр. Бургас, ул. Оборище 126.

 

 [1]При изнесено обучение или използване на специална зала и оборудване обучаемите ще получат подробна допълнителна информация.slide up button