Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Семинари

 

Четвърти Национален Семинар


Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по Информатика и Информационни технологии 1-4, 5-8 и 9-12 клас

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ с подкрепата на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА организира провеждане на национален квалификационен семинар на тема „Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по Информационни технологии 1-4, 5-8 и 9-12 клас“.

 

Време и място на провеждане

22-24.03.2017 г. – гр. Сливен. Комплекс „Национал Палас“

 

Информация за семинара

Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по ИТ

Целта на инициативата е да се систематизират и надградят знания и умения за процеса на подготовка на ученици в състезания и олимпиади по ИТ. Семинарът е за учители, работещи с ученици от трите възрастови групи – 1-4, 5-8 и 9-12 клас. Предвидено е представяне на различни формати на състезания и олимпиади по ИТ и дискусия по темата за подготовка на учениците за участие в тях. Организирани са разнообразни тренинг сесии с преглед на софтуерни технологии, подходящи за реализиране на успешни състезателни проекти, запознаване с изисквания за провеждане на конкретни състезания, методически насоки.

Програмата на семинара включва тренинг сесии, участие в дискусии, лекции:

·         Алгоритмична музика и ученически разработки по ИТ - Тоналностите в музиката от гледна точка на информатиката. Ритъмът в музиката от гледна точна информатиката. Алгоритмична музика и програмиране на музика. Създаване на обучаващи програми за теория на музиката. Създаване на програми за алгоритмично композиране.

·         Модел и множество от софтуерни продукти с помощта, на който учителите ще преподават по метода на изследователското обучение.

·         Sway – Създаване на онлайн презентации.

·         Визуално програмиране.

·         Forms – Възможности за създаване на онлайн тестове и анкети.

·         Интерактивен Exel – Създаване на ребуси и кръстословици.

·         Разнообразни интернет технологии и други.

По време на обучението учителите ще получат по 2 квалификационни кредита.

Единият кредит е на тема:

·         Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365 (програмата е одобрена със заповед № РД09-318 / 21.01.2017 на МОН).

За втори кредит участниците могат да изберат един от следните курсове:

·         Бази данни – Информационни технологии и компютърни системи за работа с бази от данни – акценти и насоки за приложение (програмата е одобрена със заповед № РД09-314 / 21.01.2017).

·         Роботика – LEGO роботиката като лост за формиране на интерес към техническите науки и развиване на логическо, творческо и критично мислене у ученици(програмата е одобрена със заповед№ РД09-432 / 22.01.2017).

·         Компютърно моделиране – Визуално програмиране със Scratch (програмата е одобрена със заповед № РД09-305 / 21.01.2017).

Курсовете са одобрени и включени в информационния регистър на МОН.  

Лектори:

·         проф. д-р Красимир Манев, НБУ, председател на международната олимпиада по Информатика

·         проф. д-р Красен Стефанов – СУ „Св. Кл. Охридски“, ФМИ; председател на националната комисия на НО по ИТ.

·         проф. д-р Коста Гъров – ПУ „Паисий Хилендарски“, ФМИ.

·         доц. д-р Румяна Папанчева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

·         доц. д-р Красимира Димитрова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

·         доц. д-р Николай Нетов – СУ „Св. Кл. Охридски“

·         гл. ас. д-р Николина Николова – СУ „Св. Кл. Охридски“

·         Емил Келеведжиев – ИМИ-БАН.

·         Людмила Дерменджиева, 1 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Гоце Делчев

·         Венелин Николов, ОУ „Васил Левски“, Разград

·         Преподаватели и учители по ИТ, представящи своя опит и добри практики.

 

За участие в практическите сесии всеки от участниците следва да носи личен или служебен преносим компютър.  

 

Сертификат и материали

Участниците получават сертификат за преминато обучение с присъждане на квалификацинни кредити. Получават и учебни материали в електронен вид.

 

Рамкова програма на семинара

 

дата

Час

тема

22.03.2017 (сряда)

13:00 – 15:00

Пристигане на участниците и настаняване. Регистрация

 

15:00 – 18:00

Теоретична част към квалификационни курсове

 

18:30 – 19:30

Вечеря

23.03.2017 (четвъртък)

08:00 – 09:00

Закуска

 

09:00 – 12:30

Тренинг сесия квалификационни курсове

 

14:00 – 18:00

Работни сесии. Дискусионни панели

 

19:00 – 24:00

Вечеря

24.03.2017 (петък)

08:00 – 09:00

Закуска

 

09:30 – 10:50

Работни сесии. Дискусионни панели

 

11:00 – 11:30

Закриване

 

12:00 – 14:00

Отпътуване

 

Записване

Записването за участие в курсовете става чрез кореспонденция по мейл: itlearning@dgklaz.netЗа допълнителни въпроси: itlearning@dgklaz.netи тел. 0888272944.

 

При групово записване информацията за курсистите да се изпрати на посочения мейл. За всеки обучаем трябва да бъде попълнена следната таблица:

 

име

презиме

фамилия

роден/а на

в гр. (с)

длъжност

Месторабота
(пълно наименование на институцията)

гр. (с.)

обл.

завършил/а
висше училище

ОКС*

специалност

Диплома серия

N (номер)

От (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ОКС – Образователно-квалификационна степен

Таблицата може да бъде изтеглена в Excel формат ТУК. (Ако използвате програмата Word, за да проследите хипервръзката, задръжте натиснат клавиша Ctrl и щракнете върху връзката с левия бутон на мишката.)

При индивидуално записване, обучаемият трябва да попълни следния формуляр ТУК

 

 

Цена и заплащане

Цената за участие в семинара е 215 лв.*Този пакет включва настаняване (в двойна стая**) и храна за престоя, и такса за участие в семинара:

 • Настаняване и храна, както следва:
  • Вечеря 22.03.2017 г.
  • Нощувка 22.03.2017 г.
  • Закуска 23.03.2017 г.
  • Обяд 23.03.2017 г.
  • Вечеря 23.03.2017 г.
  • Нощувка 23.03.2017 г.
  • Закуска 24.03.2017 г.
 • Обучение и учебни материали
  • 2 кредита по одобрени програми
  • Участие в работни тренинг сесии
  • Участие в дискусионни панели

 

·         Участиците могат да се явят на сертификационен изпитза Microsoft Office Specialist (MOS) Certification на преференциална цена от 50 лв. (редовната цена за явяване на изпит е 185 лв.)

**настаняване в единична стая – след допълнително потвърждение на място и доплащане 40 лв.

Заплащането на курса става по банков път. За издаване на фактури е нужно да се предоставят следните данни:

Име на институцията, Адрес, МОЛ, Булстат

 

 

Банкова сметка за превеждане на таксите: (таксите се превеждат след потвърждение за участие)

Титуляр на сметката: СНЦ "Образование и технологии"
Банка: Прокредит Банк, IBAN на получателя: BG94PRCB92301023037817
BIC на банката получател: PRCBBGSF
Основание за превода: такса-семинар; име на участникslide up button