Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

За форума

Научно-практически образователен форум

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

 
Форумът ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ се провежда ежегодно от 2010 година. В основата на събитието стоят слените цели:
 • Да се даде възможност за широко обсъждане на основни проблеми в системата на образованието и науката в България.
 • Да се съберат заедно преподаватели от различни висши училища и учители – практици от различни градове и села в страната; да се намерят допирни линии между теорията и практиката.
 • Да се демонстрират нови приложения на съвременни технологии в учебния процес.
 • Да се обединят усилията на различни институции за нова визия на класната стая в българското училище.
 • Да се утвърди ежегодното провеждане на образователен форум в гр. Бургас  с широката подкрепа на институциите, ангажирани с образователната система в страната ни.
Акцент са иновационните методи на преподаване и учене за формиране на умения, осигуряващи успешен живот и работа на поколенията за живота им в 21. век. Ключовите посоки са педагогика, ориентирана към ученика, учене извън границата на класната стая и интегриране на технологиите в учебния порцес.
Програмата на форума включва работа в специализирани секции, където в детайли да се разискват проблеми и възможности за развитие на учебния процес.
Материалите от форума се  публикуват в сп. "Образование и технологии".
Всички участници във Форума получават сертификат за участие.
 

Тематични направления 

 • Предучилищна педагогика
 • Начална училищна педагогика
 • Обучението в прогимназиален и гимназиален етап
 • Професионално образование
 • Подготовка на учители във ВУЗ
 • Образователен мениджмънт
 • Педагогика и психология
 • ИКТ в образованието
 • Проектно-базирано обучение
 • Добри учебни практики
 • Методика на обучението
  • Методика на обучението по БЕЛ: 1–4, 5–7 и 8-12 клас
  • Методика на обучението по математика и природни науки
  • Методика на обучението по социални науки
 • Съвременни тенденции в обучението по математика и Информационни технологии

Организатори

 
Форумът ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ се организира от
 • СНЦ "Образование и технологии".

В партньорство с:

 • Община Бургас,
 • Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас;
 • Бургаски свободен университет.

С подкрепата на:

 • Майкрософт – България;
 • Издателство "Изкуства";
 • Партньори от бизнеса.
 


slide up button