Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

График за страната

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

 

Образование и технологии предлага курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Курсовете са насочени към педагогически специалисти от различни нива на образователната система и са свързани с усвояване на специфични умения. Акцент в предлаганите курсове е запознаването със съвременни интерактивни методи и алтернативни педагогически технологии, както и формирането на дигитални компетенции за работа в богата на технологии среда. Организацията е сертифицирана по ISO9001:2015 за качество на управлението. Лекторите са преподаватели във ВУЗ и учители с многогодишен опит в провеждане на обучения и тренинги за учители. Обучителната организация разполага с модерно оборудване за реализиране на обучения, базирани на технологии и съвременни методи на преподаване. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, курсовете са разработени с продължителност от 16 академични часа, от които най-малко 8 се провеждат в присъствена форма.

 

Дистанционно обучение (април – май)

 

Учебна работа в детската градина в богата на технологии среда – работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер

 

Информация за курса

 

Сертификат и материали

Участниците получават сертификат за преминато обучение, както и учебни материали в електронен вид.

След завършване на курса, обучаемите получават удостоверение за допълнително обучение за повишаване на квалификацията. За издаване на удостоверението всеки обучаем при записване трябва да подаде нужната информация.

 

Записване

Записването за участие в курсовете става чрез кореспонденция по мейл: itlearning@dgklaz.net За допълнителни въпроси: itlearning@dgklaz.net и тел. 0878227737.

При групово записване информацията за курсистите да се изпрати на посочения мейл. За всеки обучаем трябва да бъде попълнена таблица с нужната за издаване на сертификат информация.

Таблицата може да бъде изтеглена в Excel формат ТУК

 

График на провеждане

 

Обучението е дистанционно. Темата е разработена за 16 часа, от които 8 са в присъствена форма и 8 – самостоятелна работа. 

Присъствената форма се реализира онлайн на 3 части по 2 астрономически часа (общо 8 академични часа по 45 мин.) при следния график (всеки обучаем избира по една от датите за всяка част):

 

  Първа част Втора част Трета част
дата 30.04.2018 2.05.2018 3.052018
дата 4.05.2018 7.05.2018 8.05.2018
час 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00
 

 

При записване за курса, обучаемите получават допълнителна информация за начина, по който ще се включат в онлайн обучението. 

 

Цена на обучението

Цената на обучението е 48 лв. (при записване се подават данни за издаване на фактура).

Учителите, които има ваучер за безплатно обучение, попълват номера на ваучера в регистрационната форма в полето "Данни за фактура".slide up button