Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Архив

 

Изтегли като PDF

VII Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие"
31.8 – 2.09.2016, гр. Бургас

ПРОГРАМА

31.09.2016

14:00 – 15:45

Регистрация – Културен център "Морско казино" – зала "Петя Дубарова"

16:00 – 17:45

Откриване – зала "Георги Баев"

18:00 – 20:00

Коктейл "Добре дошли!" – на морския бряг.

1.9.2016 – Работа по секции

19:00 – Ресторант AmayaBeach– Крайморие
Вечеря за всички участници в конференцията

2.9.2016 – Пленарна сесия до 13:00 часа

15:00 – 24:00 до Созопол и обратно*

   
   
   

1.9.2016 – Зала А – "Петя Дубарова"

Предучилищно образование

9:00 – 9:15

Готовността на детето за училище – исторически теоретико-емпиричен опит и съвременни предизвикателства, доц. д-р Райна Сергеева Захариева, СУ "Св. Кл. Охридски", София

9:15 – 9:30

Значение и перспективи на екологичното възпитание в детската градина, Яна Благоева Жечева, ЦДГ № 5 "Латинка", Шумен

9:30 – 9:45

Стъпки в превенцията на агресията при децата от предучилищна възраст, Елеонора Иванова Попова, Силвия Игнатова Ангелова, ЦДГ "Слънце", Русе

9:45 – 10:00

Проектната дейност и планирането в детската градина, Евгения Цветанова Михова, ЦДГ №25 "Братя Грим", Шумен

10:00 – 10:15

Практически идеи за възпитаване на безопасно поведение на пътя, Румяна Георгиева Тодорова, Валентина Петкова Христова, ОДЗ "Знаме на мира", Враца

10:15 – 10:30

Приложение на иновативните подходи на взаимодействие в педагогиката на свободното време в детската градина, Антоанета Иванова Тодорова, Антоанета Боянова Григорова, ЦДГ №1 "Ведрица", Благоевград

10:30 – 11:00

кафе-пауза

11:00 – 11:15

Иновативни методи за съвместна работа между семейството и детската градина, Стилянка Петрова Георгиева, ЦДГ 23 "Буратино", Шумен

11:15 – 11:30

Детската градина - лост за бъдещото образование на детето, Дарина Георгиева Димитрова, ЦДГ № 30 "Космонавт", Шумен

11:30 – 11:45

Успешен модел за работа в екип и мотивация за кариерно развитие, Росица Костадинова Димитрова, Станка Димитрова Минева, ЦДГ 68 ,,Патиланско царство", Стара Загора

11:45 – 12:00

Уеб-ресурси за допълващо обучение на деца със СОП в детската градина, Таня Антонова Иванова, ЦДГ 68 ,,Патиланско царство", Стара Загора

12:00 – 14:00

обяд

 

14:00 – 14:15

Повишаване на комуникативно- речевите компетенции чрез Утринната среща в детската градина, Тодорка Цветкова Манова, ОДЗ "Славейче", Враца

14:15 – 14:30

„Bee Bot – играя и уча”. Приложение на дигиталната играчка в разновъзрастова група на ДГ, Жечка Стойчева Стоянова, ЦДГ 17 "Валентина Терешкова", Варна

14:30 – 14:45

Лесно е да се учи английски език в детската градина, Недялка Иванова Табакова, ЦДГ 68 ,,Патиланско царство", Стара Загора

14:45 – 15:00

Развитие на умения за общуване на английски език и организация и управление в образованието, Антонина Димитрова Кирова, ЦДГ №6 "Зора", Дупница

15:00 – 15:30

кафе-пауза

15:30 - 15:45

Технологичен модел за развитие на комуникативно-речевите умения на децата в подготвителна група чрез творчески разказ по откъс от текст, Пенка Кръстева Вълчева, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

15:45 – 16:00

Модел на управление с индикатори за качество в предучилищната институция, Бойка Владимирова Софийска, ЦДГ 129 "Приказен свят", София

16:00 – 16:15

Стимулиране на свързаната реч и творческото мислене на 6-7 годишните деца чрез театрализирана игра, Параскева Жекова Люцканова, ДГ №1 "Маргаритка", гр. Варна

16:15 – 16:30

"С ТЕАТЪРА В НАС" – проект по програма ЕРАЗЪМ+, с който направихме мечтите реални, Надежда Цветанова Минчева, ОДЗ "Светулка", гр. Шумен

 

 

   

 

 

1.9.2016 – Зала Б – "Георги Баев" – вътрешна зала

Методика на обучението

9:00 – 9:15

Дидактичен модел за използване на технологията „ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ” с мобилни устройства в обучението по физика, Диана Велкова Стоянова, доц. д-р Желязка Димитрова Райкова, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

9:15 – 9:30

„От извора на българската красота и сила“. Майсторски клас по български език и литература за 10 и 11.клас, Весела Александрова Топалова,  ЕГ "Бертолт Брехт", Пазарджик

9:30 – 9:45

Училището, родителите, културните институти – заедно в търсенето на посланията на художествения текст, Аделина Михайлова Симитчиева, ОУ" Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик 

9:45 – 10:00

ИКТ с чоловеческом лицом, Александр Геннадьевич Луканкин, Ирина Слободская, Московский региональный социально-экономический институт, Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Москва, Волоград

10:00 – 10:15

Новият формат на изпита по български език за външно оцветяване в седми клас и предизвикателства на добрата подготовка за него, Златина Добрева Ангелова, ЕТ "Мирдоб", Бургас

10:15 – 10:30

Мартин, шезлонгите и нелинейното моделиране, ас. Красимир Николов Коларов, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

10:30 – 11:00

кафе-пауза

11:00 – 11:15

Развитие на математическото мислене и творческо въображение у учениците от трети клас чрез игра, Верка Димитрова Маратилова, ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик

11:15 – 11:30

Лапбукът – иновационен инструмент за преподаване в началното училище, гл. ас. Людмила Веселинова Зафирова, СУ "Св. Климент Охридски", София

11:30 – 11:45

Мултимедийно онагледяване на процеса на решаване на логически задачи в началното училище, Десислава Рускова Вълчева, доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

11:45 – 12:00

Опит за контрол на агресивното поведение на учениците в часовете по модулно обучение по физическо възпитание и спорт, Младен Йорданов Михайлов, ПУ "Доктор Петър Берон", Добрич

12:00 – 14:00

обяд

 

14:00 – 14:15

Електронно обучение и лабораторията по физика, Тонка Заркова Георгиева, Илка Неделчева Карева, 3 ОУ "Димитър Благоев", Шумен

14:15 – 14:30

Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата ІІ (народното слово), гл. ас. д-р Люба Атанасова Златкова, ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен

14:30 – 14:45

Възможности за оптимизиране на техническата подготовка по хандбал на ученици от основна образователна степен, д-р Красимир Радков Станков, ШУ "Епископ К. Преславски", Добрич

14:45 – 15:00

Активно учене чрез движение, Руска Тодорова Иванова, Виктория Димитрова Николова, СОУ "Добри Чинтулов", Бургас

15:00 – 15:30

кафе-пауза

15:30 - 15:45

Buncee – творческо учене в класната стая и извън нея, Росица Делчева Атанасова-Минева, 5 ОУ "Митьо Станев", Стара Загора

15:45 – 16:00

Глобалното образование чрез проект „ДА СЕ ХРАНИМ РАЗУМНО!“ , Петя Борисова Йорданова, НБУ "М. Лъкатник", гр. Бургас

16:00 – 16:15

Работата по проекти – възможност за провокиране на познавателния интерес на учениците в обучението по Човекът и обществото, Красимира Стоилова Спасова, ОУ "Даскал Димитри", Кюстендил

16:15 – 16:30

Иновативните технологии в обучението за развитие на креативността на учениците, Галя Иванова Милчева, ОУ "Братя Миладинови", Бургас

16:30 – 16:45

Проект "Млад архитект" – проектно-базирано обучение по математика в началното училище, Веселина Иванова Георгиева, доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

16:45 – 17:00

 

   
   

 

 

   

1.9.2016 – Зала C – "Георги Баев" – външна зала

ИКТ и Информатика

9:00 – 9:15

Съвременните технологии и ролята им в часовете по ИТ, Венелин Дачков Николов, ОУ "Васил Левски", Разград

9:15 – 9:30

Бележник в облака, Людмила Атанасова Дерменджиева, I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ , Гоце Делчев

9:30 – 9:45

Достъпност на уеб съдържанието – насоки и приложението им в подготовката на учители за синхронното виртуално преподаване, гл. ас. д-р Любка Кръстева Алексиева, д-р Вероника Христова Рачева, СУ "Св. Климент Охридски" , Прознание, София

9:45 – 10:00

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН БЕЛЕЖНИК ПРИ МЕТОДИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ, доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова, доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

10:00 – 10:15

ГЕНЕРАТОР НА УРОЦИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, доц. д-р Христо Димитров Крушков, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

10:15 – 10:30

ОТ МЕТОДА НА МЕХУРЧЕТО ДО ВГРАДЕНИТЕ СОРТИРОВКИ, доц. д-р Христо Димитров Крушков, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

10:30 – 11:00

кафе-пауза

11:00 – 11:15

КАК ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИСТЕМАТИЧЕН ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС
 ПОДПОМАГА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЕБ ДИЗАЙН
, доц. д-р Христо Димитров Крушков, Маргарита Христова Атанасова, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

11:15 – 11:30

3D-моделирането – неизчерпаема и любопитна материя за учениците, Анна Николова Георгиева, СОУ "Христо Ботев", Тутракан

11:30 – 11:45

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА ПО ТЕМАТА „КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ“, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, проф. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

11:45 – 12:00

ЕДИН ЕКСПЕРИМЕНТ ВЪРХУ ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ- ИДЕЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ, РЕЗУЛТАТИ, Венета Веселинова Табакова-Комсалова, Тодорка Атанасова Глушкова, РИО, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

12:00 – 14:00

обяд

   
   
   
   

2.9.2016 – Зала C – "Георги Баев"

Пленарна сесия

9:00 – 9:15

ЖИТЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, проф. д-р Радослав Иванов Пенев, проф. д-р Любослава Димитрова Пенева, СУ "Св. Климент Охридски", София

9:15 – 9:30

СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕФЕКТИВНА ГРИЖА, ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДКРЕПА, Снежана Истилиянова  Радева, СУ "Свети Климент Охридски" , София

9:30 – 9:45

Създаване на динамична учебна среда в детската градина чрез използване на образователен софтуер и дидактични игри от системата EduQuest, доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева, Румяна Иванова Карадимитрова, Капка Петкова Митева, доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

9:45 – 10:00

Християнски нравствени ценности и влиянието на обществото върху тяхното формиране у подрастващите, Пламен Петров Младенов, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново

10:00 – 10:15

НОВО ИЗДАНИЕ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ВЪВ ВИСШИТЕ СВЕТСКИ УЧИЛИЩА, гл. ас. д-р Светла Ангелова Шапкалова, проф. д-р Жоржета Назърска, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

10:15 – 10:30

РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ, Магдалена Маринова Легкоступ, ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново

10:30 – 11:00

кафе-пауза

11:00 – 11:15

Здраве и здравословен начин на живот при деветнадесетгодишните младежи, доц. д-р Нина Димитрова Герджикова, ПУ "Паисий Хилендарски", Смолян

11:15 – 11:30

ОТНОСНО ИЗУЧАВАНЕТО НА СВЕТЛИНАТА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГЛОБАЛНОТО ЧОВЕШКО ПОЗНАНИЕ, доц. д-р Боряна Илиева Тодорова, РУ "Ангел Кънчев", Русе

11:30 – 11:45

Връзка между научната грамотност и Държавния образователен стандарт за учебно съдържание на учебния предмет "Човекът и природата (5-6кл.)", Красимир Пламенов Витларов, доц. д-р Желязка Димитрова Райкова, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

11:45 – 12:00

Законите на сър Исак Нютон и трагедията Антигона“ – един различен поглед към физиката през литературата. Интегриран урок по физика и астрономия и български език и литература в 9.клас,  Соня Иванова Асенова, ЕГ "Бертолт Брехт", Пазарджик

12:00 – 12:15

Методът формативно оценяване през погледа на Б. Блум, д-р Борислава Кирилова Виденова, Американски колеж в София, София

12:15 – 12:30

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА „ФОКУС ГРУПИ“ В ОБУЧЕНИЕТО ПО УЕБ ТЕХНОЛОГИИ, ас. Христо Тошков Христов, доц. д-р Христо Димитров Крушков, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

12:30 – 12:45

ОПРЕДЕЛЯЩАТА ПОВЕДЕНИЕТО СРЕДА КАТО СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ, доц. д-р Борислав Йорданов Лазаров, Даниела Северинова Лалова, Институт по математика и информатика – БАН, ЧСОУ "Свети Георги", София

12:45 – 13:00

ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ И МУЛТИМОДАЛНИ ПРАКТИКИ ЗА МАЛКИ ДЕЦА (COST AКЦИЯ IS1410), доц. д-р Любомира Петрова Парижкова, УНИБИТ, София

 

ЗАКРИВАНЕ

 

 

15:00 – 24:00

ПЪТУВАЩ СЕМИНАР "Образователно сътрудничество и перспективи"  –  ДО СОЗОПОЛ И ОБРАТНО*

   
   
   
 

*Семинарът е с допълнителна такса от 60 лв. (платена по-висока такса за участие във форума или плащане на място при регистрация)

   
   

VI Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", 2-4.09.2015, гр. Бургас

ПРОГРАМА

2.9.2015

13:00 – 15:15

Регистрация – Културен център "Морско казино" – зала "Петя Дубарова"

15:30 – 17:30

Откриване – зала "Георги Баев"

18:00  – 21:00

Коктейл "Добре дошли!" – пътешествие до остров Св. Анастасия с кораб Кук (при хубаво време за плаване)

3.9.2015. зала "Петя Дубарова"

9:00 – 9:10

Позитивно семейно възпитание и педагогическо образование на родителите, проф. д-р Радослав Иванов Пенев, доц. д-р Любослава Димитрова Пенева, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, София

9:10 – 9:20

Мобилното образование – адекватен отговор на съвременните образователни търсения, д-р Елисавета Димитрова Цветкова, УНИБИТ, София

9:20 – 9:30

Акценти в изданието на Юнеско „Педагогически аспекти на формирането на медийната и информационна грамотност”, гл. ас. д-р Лилия Цветанова Лозанова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен

9:30 – 9:40

Нови образователни технологии в УНИБИТ в прехода към формиране на умения в процеса на усвояване на знания, доц. д-р Тереза Стоянова Тренчева, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, Камелия Владимирова Планска, УНИБИТ, София

9:50 – 10:00

The Development Of Vocational Education in Poland in the Year 1990 – 2015, Prof. Andrzej Korneta, College of Computer Science and Business Administration in ?om?a, Poland

10:00 – 10:10

Ефективни форми на взаимодействие между професионалното, висшето образование и бизнеса, доц. д-р Христина Танчева Милчева, Тракийски университет – Медицински колеж, Стара Загора

10:10 – 10:20

Принципът за възпитание и анимация чрез изкуство в педагогиката, проф. д-р Нели Илиева Бояджиева, СУ „Св. Кл. Охридски”, София

10:30 – 11:00

кафе-пауза

11:00 – 11:10

Празникът на училището – интересен и модерен начин за участие на ученици, учители и родители, Катя Великова Дойнова, Велислава Шурулинкова, 163. ОУ "Черноризец Храбър", София

11:10 – 11:20

Интерактивните технологии в полза на образователния процес в детската градина, Камелия Колева Данева, Павлина Панайотова Панайотова, Анна Кунева Кунева, ОДЗ 2 "Звездица Зорница", Бургас

11:20 – 11:30

Неформално християнско образование – необходимост и перспективи, Пламен Петров Младенов, ЦАСД, Червен бряг

11:30 – 11:40

Педагогическата справедливост като личностно качество и институционална характеристика в трудовете на руски и български автори, доц. д-р Елена Петкова Петкова, Университет "Проф.
д-р Асен Златаров", Бургас

11:50 – 12:00

Стереотипи в отношенията на учителите към децата и родителите , Иванка Огнянова Къндова, БАН - ИИОЗ, София

12:00 – 12:10

Приложението на "Забавните пчелички" в обучението на децата от първа възрастова група, Константина Симеонова Иванова-Митева, Даниела Тодорова Атанасова, ОДЗ 2 "Звездица Зорница", Бургас

12:10 – 12:20

Концептуална рамка на съвременната детска градина – технологии, методика, управление, доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева, доц. д-р Красимира Атанасова Димитрова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас, Ясена Валериева Христова, ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

12:20 – 12:30

Интерактивни игри за обучение, д-р Марияна Костадинова Костадинова, ОДЗ "Джани Родари", Гоце Делчев

12:30 – 14:00

Свободно време за обяд

14:00 – 14:10

Подходи при планирането на курс за електронно обучение, д-р Марина Енчева Енчева, УНИБИТ, София

14:10 – 14:20

Приложение на академичната програма на MikroTik за сертифицирано обучение по компютърни мрежи в УниБИТ, гл. ас. д-р Добри Атанасов Бояджиев, УНИБИТ, София

14:20 – 14:30

Използване на облачните технологии в обучението по дисциплината текстообработка, Красимир Николов Енев, Ивелин Георгиев Иванов, ШУ "Епископ Константин Преславски",
Колеж Добрич

14:30 – 14:40

Състояние на обучението по информатика и софтуерни технологии, ас. Христо Тошков Христов, доц. д-р Христо Димитров Крушков, ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ, Пловдив

14:40 – 14:50

Развитие и перспективи пред обучението по информатика и софтуерни технологии, ас. Христо Тошков Христов, доц. д-р Христо Димитров Крушков, ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ, Пловдив

14:50 – 15:00

Функционални възможности при използването на графи в Географски информационни системи (ГИС), Йови Гънчев Лулов докторант, УНИБИТ, София

15:00 – 15:10

Технологични решения за образователната система, Мариус Марков, Специализирани бизнес системи, София

15:30 – 16:00

кафе-пауза

16:00 - 16:10

Учебно съдържание на задачите по Информационни технологии в прогимназията, проф. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, Пловдив

16:10 – 16:20

Прилагане на мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес, Илка Неделчева Карева, Тонка Заркова Георгиева-Николова, 3. ОУ "Димитър Благоев", Шумен

16:20 – 16:30

Нови графични предизвикателства за учениците от 1 - 7 клас, Кремлина Любомирова Черкезова, 34 ОУ "Стою Шишков", София

16:30 – 16:40

Блоково програмиране за малки и големи, Венета Веселинова Табакова-Комсалова, д-р Тодорка Атанасова Глушкова, Регионален инспекторат по образованието, Пловдив

16:40 – 16:50

Реализиране на практическите занятия по дисциплината компютърна графика с помощта на програми с отворен код, Тоня Петрова Матева, Ивелин Георгиев Иванов, ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич

16:50 – 17:00

Създаване на графики на функции – едно приятно занятие, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. Мариана Иванова Крушкова, Маргарита Христова Атанасова, ПУ "П. Хилендарски", ФМИ, Пловдив

 

17:00 – 17:10

Компетентности на бъдещите начални учители за работа във виртуална класна стая, д-р Вероника Христова Козарева, "Прознание" АД, София, гл. ас. д-р Любка Кръстева Алексиева, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, София

19:30 – 24:00

Официална вечеря за всички участници във форума. Ресторант "Воденицата" – Морска градина

4.9.2015. зала "Петя Дубарова"

9:00 – 9:10

Гражданското образование в детската градина, Бойка Цветанова Йосифова, РИО София-град, София, Райна  Димитрова-Василева, ОДЗ №22 „Великденче", София

9:10 – 9:20

Мотивацията в проектната дейност на детските градини, Евгения Цветанова Петрова, ЦДГ№ 25 "Братя Грим", ШУ "Еп. К. Преславски", Шумен

9:20 – 9:30

Стимулиране на детската активност в обучаваща ситуация с интерактивни играчки, Тодорка Цветкова Манова, ОДЗ "Славейче", Враца

9:30 – 9:40

Детската градина и семейството – съвместна работа за реализация на проектни дейности, Стилиянка Петрова Георгиева, ЦДГ 23 "Буратино", Шумен

9:40 – 9:50

Обучението в детската градина – лесно и интересно, Станка Димитрова Минева, ЦДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора

9:50 – 10:00

Защо да е трудно, като може да е лесно, Валентина Петкова Христова, Румяна Георгиева Тодорова, ОДЗ "Знаме на мира", Враца

10:00 – 10:10

Интерактивната бяла дъска в детската градина, Недялка Иванова Табакова, ЦДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора

10:30 – 11:00

кафе-пауза

11:00 – 11:10

Компютрите и компютърните игри – средство за обучение в детската градина, Таня Антонова Иванова, ЦДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора

11:10 – 11:20

Приложение на Информационно-комуникационните технологии в детската градина, Яна Благоева Жечева, ЦДГ № 5 "Латинка", Шумен

11:20 – 11:30

Великден – традиция и символи. Презентация на добра педагогическа работа, Златинка Георгиева Иванова, ОДЗ №12 "Радост", Бургас

11:30 – 11:40

Виртуалната комуникация в детската градина, Росица Костадинова Димитрова, ЦДГ 68 "Патиланско царство", Стара Загора

11:40 – 11:50

Приложение на ТРИЗ-игри и развитие на творческото въображение в педагогическите ситуации по „Природен свят“ и „БЕЛ“, Антоанета Тодорова, Антоанета Григорова, ЦДГ №1 „Ведрица“, Благоевград

11:50 – 12:00

Ролята на играта в предучилищна възраст – важна предпоставка за развитието и възпитанието на малките деца, Марина Емилова Гунчева, ОДЗ „Славейче“, Криводол

12:00 – 12:10

Модел на педагогическо взаимодействие за намаляване на тревожността при 5-годишните деца чрез игри, Милена Николаева Тотева, ОДЗ „Слънце“, Севлиево

3.9.2015. зала "Георги Баев"

9:00 – 9:10

Мотивиране на учениците чрез използване на новите технологии, д-р Ивайло Пеев Старибратов, ОМГ "Акад. Кирил Попов", Пловдив, Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, Регионален инспекторат по образованието, Пловдив

9:10 – 9:20

JUMP MATH (Junior Undiscovered Math Prodigies) – Методика за преподаване на математика за деца от 6 до 12 г., Евелина Коцева, Иван Ангелов Гаджев, Сдружение „Институт за прогресивно образование“

9:20 – 9:30

Развитие на определящата поведението среда чрез образователната програма "Черноризец Храбър", доц. д-р Борислав Йорданов Лазаров, ИМИ, БАН, София, Таня Петрова, ОУ „П. Р. Славейков“, Варна, Албена Иванова-Неделчева, СОУ „Сава Доброплодни", Шумен

9:30 – 9:40

Система от дидактични игри за затвърдяване и надграждане на изчислителните умения на учениците, доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева, Мартина Николова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

9:40 – 9:50

Мартин, хлябът и управлението на разходите, Красимир Николов Коларов, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

 

9:50 – 10:00

От две ленти в една: математическо моделиране на пътен трафик с помощта на ИТ, гл. ас. Йорданка Георгиева Горчева, ИМИ, БАН, София

10:30 – 11:00

кафе-пауза

11:00 – 11:10

Таблици и диаграми в началното училище. Формиране на начална статистическа грамотност, доц. д-р Румяна Йорданова Папанчева, Яница Андреева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

11:10 – 11:20

Питагорейците – проектно-базирано обучение в 5. клас, Дафина Тодорова Каракашева, ЧСОУ "Св. Георги", София, Даниела Северинова Лалова, ЧСОУ "Св. Георги", София, доц. д-р Борислав Йорданов Лазаров, ИМИ, БАН, София

11:20 – 11:30

Сътворяваме  ЗАЕДНО. Или как „Работилница за изкуство“ превърна децата от зрители, в създатели на една приказка, гл. ас. Люба Атанасова Златкова, Христина Кръстева Йорданова, Кристина Божидарова Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен

11:30 – 11:40

Вокалното студио като извънкласна форма на обучение, доц. д-р Божанка Раднева Байчева, ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич

11:40 – 11:50

Училищната мрежа на програмите "Еко училища" и "Учим за гората" – модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование, Петя Борисова Йорданова, НБУ "М. Лъкатник", Бургас

11:50 – 12:00

Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в обучението по човекът и обществото в 4. клас, гл. ас. Людмила Веселинова Зафирова, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, София

12:00 – 12:10

Digital Image Watermarking in Spatial Domain with Non-blind Extraction, Prof. Wojciech Korneta, College of Computer Science and Business Administration in ?om?a, Poland

12:30 – 14:00

Свободно време за обяд

14:00 – 14:10

Българските традиции и обичаи в обучението по краезнание, доц. д-р Николай Георгиев Николов, ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич

 

14:10 – 14:20

Знанията на студентите-колежани за растителен свят и приложението им в практическата работа, доц. д-р Милена Илиева Цанкова, ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж Добрич, Добрич

14:20 – 14:30

За да има и след нас, Радослава Ангелова Русева, ОУ "Отец Паисий", Бяла

14:30 – 14:40

Интелектуално-психическо развитие на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателно-игрови модел, гл. ас. д-р Дечко Митев Игнатов, ас. Красимир Николов Николов, Капка Петкова Митева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

14:40 – 14:50

Синтез на интерактивни художествено-творчески методи при групова работа по проект на тема "Морски свят" за трети клас, aс. Красимир Николов Николов, гл. ас. д-р Дечко Митев Игнатов, Женя Йовчева Йовчева, Мария Димитрова Танева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

14:50 – 15:00

Развиване на физическата дееспособност на учениците от начална училищна възраст чрез интерактивен двигателен модел , гл. ас. д-р Дечко Митев Игнатов, гл. ас. Красимир Николов Николов, Мария Ангелова Миткова, Гюлтен Неджати Сабри, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

15:00 – 15:10

В началото бе ... историята – подход към учебното съдържание с водещ предмет история и цивилизация, Ангел Лазаров Цураков, Цветанка Димитрова Доганова, Даниела Северинова Лалова, ЧСОУ "Св. Георги", София

15:10 – 15:20

Природа и технологии: Децата разказват чрез заобикалящата среда, Беатрикс Бистра Волги, Стела Стоянова Киселова, Цветелина Иванова, ЧСОУ "Свети Георги", София

15:30 – 16:00

кафе-пауза

16:00 - 16:10

Приложение на комиксите в детската градина, Силвия Игнатова Ангелова, Елеонора Иванова Попова, ЦДГ "Слънце", Русе

16:10 – 16:20

Обучение по български език чрез игри, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. Мариана Иванова Крушкова, Маргарита Христова Атанасова, ПУ "П. Хилендарски", ФМИ, Пловдив

16:20 – 16:30

Приложение на новите технологии в чуждоезиковото обучение, гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов, СУ "Св. Климент Охрдиски", ФНПП, София

16:30 – 16:40

Сливи за смет – новият прочит на приказката, Атанаска Стоименова Пенева, ОУ "Професор Иван Батаклиев", Пазарджик

16:40 – 16:50

"Светът на приказките" – иновативен подход за стимулиране на творческото мислене на учениците, Катя Трифонова Митрева, ОУ "Професор Иван Батаклиев", Пазарджик

16:50 – 17:00

Пословиците в студентското обучение по религия, гл. ас. д-р Светла Ангелова Шапкалова, УНИБИТ, София

19:30 – 24:00

Официална вечеря за всички участници във форума. Ресторант "Воденицата" – Морска градина

4.9.2015. зала "Георги Баев"

9:00 – 9:10

Информационните технологии в обучението на билингви, Германичка Атанасова Германова, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Игнатиево, доц. д-р Наталия Христова Павлова, ШУ “Еп. Константин Преславски“, Шумен

9:10 – 9:20

Уча лесно правопис, Людмила Атанасова Дерменджиева, Виктория Иванова Спасова, Виргиния Иванова Спасова, 1. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Гоце Делчев

9:20 – 9:30

Тестови задачи в литературното образование на студенти-филолози в Русия и България (съпоставителен анализ), проф. дпн Маргарита Тодорова Терзиева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

9:30 – 9:40

Видът на глагола и глаголните наклонения – трудните теми в обучението на ученици с „клипово” мислене, Златина Добрева Ангелова, ЕТ „МИРДОБ”, Бургас

9:50 – 10:00

3D електронната книга в учебния процес по български език и литература в началното училище като средство за повишаване на комуникативно-речевите знания и умения, Румяна Карадимитрова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

10:00 – 10:10

slide up button