Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Новини

 

XIIНаучно-практически образователен форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“

25 – 27.08.2021, гр. Бургас

 

 

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ“ е национална конференция с международно участие, която се провежда ежегодно в гр. Бургас през месец август.

Целта е представяне и обсъждане на актуални въпроси, проблеми и перспективи в системата на образованието и науката.

Акцент на събитието са иновации в образованието и педагогиката, публикуване на резултати от научни изследвания и споделяне на добри практики. Тематичните направления са свързани със съвременни методи и организационни форми на преподаване и учене, приложение на нови дигитални технологии в учебния процес, нова визия за класната стая, съвременни тенденции и образователни проблеми. Работен език е български. Докладите могат да бъдат презентирани и на английски и руски език.

Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в годишното научно-методическо списание „ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ“. Списанието се реферира в CROSSREF. Издават се два броя годишно. В първи брой се публикуват научни статии, анализи, доклади и научни съобщения. Във втори брой се публикуват добри педагогически практики, методически модели, проектна дейност и други, тясно свързани с педагогическата практика анализи и изводи. Списанието има самостоятелен сайт: http://www.edutechjournal.org/

Съгласно закона за предучилищно и училищно образование, за участие на педагогически специалисти от България с доклад се присъжда 1 квалификационен кредит.

Форми на участие

 

Участие в конференцията могат да вземат преподаватели от ВУЗ, учители в училища, детски градини и образователни центрове, експерти от РУО, директори на училища и детски градини от страната и чужбина, ръководители на образователни институции и организации, и други специалисти, работещи в сферата на образованието.

Участието във форума може да бъде в една от следните форми:

 • Участие с доклад присъствено.

 • Участие с доклад виртуално:
 • Чрез онлайн участие
 • Чрез предварително заснето видео-представяне
 • Участие като слушател.

 

Участие с доклад

 

Подаденият за участие в научно-практическия форум материал може да бъде:

 • Доклад или научно съобщение по изследвана тема.

 • Описание на реализиран в учебната практика учебен проект.
 • Описание на реализирана добра педагогическа практика.

Материалите трябва да удовлетворяват съответни технически изисквания, описани в примерната публикацияТУК

Участие като слушател

 

 • Участието като слушател дава право на материали и достъп до всички събития, включени в програмата на форума.

Тематични направления

 

 • Предучилищна педагогика

 • Начална училищна педагогика
 • Обучението в прогимназиален и гимназиален етап
 • Професионално образование
 • Подготовка на учители във ВУЗ
 • Образователен мениджмънт
 • Педагогика и психология
 • ИКТ в образованието
 • Проектно-базирано обучение
 • Добри педагогически практики
 • Методика на обучението
 • Съвременни методи на преподаване и учене
 • Методика на обучението по БЕЛ: 1–4, 5–7 и 8-12 клас
 • Методика на обучението по математика и природни науки
 • Методика на обучението по обществени и социални науки

Коктейл за добре дошли за всички участници – о-в „Света Анастасия“ – пътуване с корабче

Пътуването с корабче до острова на 25.08.2021 г. и коктейлът за Добре дошли са включени в цената за участниците в конференцията.

Семинар на тема „Образователно сътрудничество и перспективи“.

 

Семинарът е традиционно, съпътстващо форума събитие на 27.08.2021 г. Включва пътуване, дискутиране на възможности за сътрудничество и разработване на съвместни проекти. Рамкова програма на семинара: 15:00 – 16:00 пътуване (потегляне от Бургас); 16:00 – 19:00 организирано посещение на забележителности, време за дискусии; 19:00 – 23:00 вечеря; 23:00 – 24:00 пътуване (връщане в Бургас).

* семинарът е с допълнителна регистрация

Срокове и такси

 

ЕТАП

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ

СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация с подаване на абстракт.

31.05.2021

15.06.2021

06.07.2021

Получаване на потвърждение за участие.

07.06.2021

22.06.2021

07.07.2021

Плащане на такса за участие.

21.06.2021

25.06.2021

08.07.2021

Подаване на пълен материал.

21.06.2021

25.06.2021

08.07.2021

Получаване на бележки от рецензенти.

28.06.2021

05.07.2021

12.07.2021

Отговор на бележките на рецензентите.

05.07.2021

10.07.2021

14.07.2021

 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ

СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ

С докладприсъствено или виртуално / слушател /

120 лв.

150 лв.

180 лв.

Студент / докторант / Млад учен (до 35 год. – доктор или асистент)

90 лв.

120 лв.

150 лв.

Такса за участник/придружител за семинар „Образователно сътрудничество и перспективи“

60 лв.

60 лв.

60 лв.

Такса за придружител за официалната вечеря

*такса за придружаващи деца до 14 години няма – нужна е регистрация, за да се осигури място. Децата са на свободна консумация в заведението.

50 лв.

50 лв.

50 лв.

Такса придружител – коктейл за добре дошли на о-в Света Анастасия – пътуване с корабче

*такса за придружаващи деца до 14 години – 15 лв.

30 лв.

30 лв.

30 лв.

 

* При статии в съавторство – всички присъстващи автори плащат пълна такса за участие. За неприсъстващите автори се заплаща половин такса за участие.

** За втора статия се заплаща 50% от сумата.

*** За виртуално присъствие в съавторство се заплаща една обща такса – съответно според вида на регистрацията. Участниците получават 1 комплект конферентни материали.

**** Участниците, които участват виртуално получават достъп до платформа за излъчване на сесиите онлайн.

***** В таксата на участниците, които присъстват на форума в гр. Бургас се включват конферентни материали, пътуване с корабче, коктейл за Добре дошли на о-в Света Анастасия, официална вечеря, 3 кафе-паузи.

Място на провеждане

 

Научно-практическият форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ ще се проведе в залите на Културен център „Морско казино“. Центърът се намира в морската градина на град Бургас.

https://www.burgas.bg/bg/info/index/582

ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19, ФОРУМЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ЧРЕЗ ПЛАТФОРМА ЗА УЕБ-БАЗИРАНА ВИДЕО-КОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА. ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ ОСТАВА СЪЩАТА.

Регистрация:

 

http://itlearning-bg.com/index.php?section=REGFOR&pic=2

Настаняване

 

Участниците в XIIНаучно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ могат да заявят настаняване в хотел „Парк“ – Бургас.

Цени на настаняване:

 • двойна стая, с нови мебели, използвана като двойна – 44 лв.;

 • двойна стая, с нови мебели, използвана като единична – 39 лв.;
 • двойна стая в нови мебели, без балкон, използвана като двойна – 35 лв.;
 • двойна стая в нови мебели, без балкон, използвана като единична – 30 лв.;
 • двойна стая с ремонтирана баня (единично или двойно ползване) – 59 лв.

В цената не е включена закуска. В близост е крайморската алея с много заведения за хранене.

Плащането на стаите става на място в хотела. Всеки, който иска фактура за настаняването ще я  изиска и получи на рецепцията на хотела.

Заявката за настаняване става допълнително на мейл: itlearning@dgklaz.net. Посочват се имената на хората и датите за настаняване. РЕЗЕРВАЦИИТЕ ЗА СЪБИТИЕТО СЕ ПРАВЯТ ПРЕЗ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ТУК Е-МЕЙЛ.

Връзка към изданията на сп. „Образование и технологии“ от предходните години:

 

http://www.edutechjournal.org/

Организатори

 

Форумът се организира от Образование и технологии с подкрепата на Община Бургас. Партньори на събитието са Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски свободен университет. Форумът се провежда с подкрепатана партньори от бизнеса.

Контакти

 

Технически секретар: itlearning@dgklaz.net, +359 882706421, +359 878227737 – Мария Миткова

Координатор: проф. д-р Румяна Папанчева: papancheva@dgklaz.net, +359 888272944

Офис: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 28.

Научен комитет на конференцията:

 

 • проф. д-р Румяна Папанчева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

 • доц. д-р Красимира Димитрова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас
 • проф. д-р Борислав Лазаров, Институт по математика и информатика, БАН
 • проф. дпн Галя Христозова, зам. ректор, Бургаски Свободен Университет, гр. Бургас
 • проф. дпн Маргарита Терзиева, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас
 • проф. д-р Коста Гъров, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив
 • проф. д-р Евдокия Сотирова, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас
 • доц. д-р Райна Захариева
 • доц. д-р Любомира Парижкова, УНИБИТ, София
 • доц. д-р Магдалена Легкоступ, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново.

Работна програма на форума

 

25.08.2021

14:00 – 15:45 – Регистрация на участниците

16:00 – 17:30 – Откриване и пленарна сесия

18:00 – 21:00 – Коктейл за добре дошли за всички участници– о-в „Света Анастасия“ – пътуване с корабче

26.08.2021

09:00 – 12:00 – Работа по секции

14:00 – 17:00 – Работа по секции

19:00 – 24:00 – Вечеря за всички участници

27.08.2021

09:00 – 13:00 – Работа по секции

13:00 – 13:30 – Закриване

15:00 – 24:00 – Семинар „Образователно сътрудничество и перспективи“ (* с допълнителна регистрация)

 slide up button