Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Стъпка по стъпка

 

Процедура за участие с доклад

Участието с доклад в научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" преминава през следните стъпки.

 • Подаване на заявка за участие. Заявката се подава онлай от меню Регистрация, чрез попълване на Регистрационна форма. РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.
 • Получаване на автоматичен e-мейл за успешна регистрация (на посочения в регистрацията е-мейл).
 • Получаване на потвърждение за участие (до 7 дни след подаване на заявката на посочения в регистрацията е-мейл).
 • Плащане на таксата за участие според сроковете за регистрация. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 • Подаване на пълен комплект материали за публикуване според сроковете за регистрация и поставените изисквания за оформление. Подаването става онлайн от меню Публикуване.
 • Рецензиране на материалите. Процесът на рецензиране се стартира при преведена такса за участие.
 • Получаване на информация за процеса на рецензиране и представяне на изискванията и въпросите, поставени от рецензентите (на посочения в регистрацията е-мейл).
 • Подаване на редактиран материал в съответствие с изискванията на рецензентите. Материалите се подават онлайн от меню Публикуване.
 • Получаване на потвърждение за финализиране на процеса на подаване на материалите за участие.
 • Обработка и публикуване в сп. "Образование и технологии".
 • Регистрация при откриване на форума и участие в работата на форума според програмата на събитието.


Процедура за участие като слушател


Участието като слушател в научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" преминава през следните стъпки.

 • Подаване на заявка за участие. Заявката се подава онлай от меню Регистрация, чрез попълване на Регистрационна форма. РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА.
 • Получаване на потвърждение за участие (на посочения в регистрацията е-мейл).
 • Плащане на таксата за участие според сроковете за регистрация. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 • Регистрация при откриване на форума и участие в работата на форума според програмата на събитието.


Отпадане от участие или непубликуванеПодаденият материал няма да бъде публикуван, при неуспешно приключване на процеса на рецензиране – или поради отрицателна рецензия, или поради неплатена такса и нестартиран процес на рецензиране. При отрицателна рецензия и заплатена такса, авторът има възможност да участва като слушател или да се откаже от участие, като ще му бъде възстановена половината от таксата за участие.
Подаденият материал няма да бъде публикуван, ако авторът не подаде окончателен вариант на доклада си в съответствие с направените от рецензентите бележки в указания срок. В този случай, таксата не подлежи на връщане.slide up button