Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Срокове и такси

Срокове

 

За по-добрата организация на процеса на подаване на материалите и отпечатване на списанието, организаторите обявяват три срока за регистрация:

 

Такса за участие

Таксата за участие покрива:

  • конферентни материали;
  • списание "Образование и технологии", с всички доклади от форума; 
  • достъп до всички сесии по време на форума;
  • сертификат за участие;
  • коктейл за добре дошли през първия ден на форума;
  • официална вечеря втория ден на форума;
  • кафе-паузи през дните на форума. 

Настаняването и пътните разходи са за сметка на участниците. 

Таксите за участие в научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" са представени в следната таблица:

 

Участие  Ранна регистрация Стандартна регистрация Регистрация в последния момент
с доклад 70 лв.
(**130 лв.)
120 лв. 
(**180 лв.)
150 лв. 
(**210 лв.)
като слушател 70 лв. 
(**130 лв.)
120 лв. 
(**180 лв.)
150 лв. 
(**210 лв.)
с доклад без присъствие 70 лв. 
(**130 лв.)
120 лв. 
(**180 лв.)
150 лв. 
(**210 лв.)
студент/докторант 50 лв. 
(**110 лв.)
80 лв. 
(**140 лв.)
150 лв. 
(**210 лв.)
млад учен (ВУЗ до 35 год.) 50 лв. 
(**110 лв.)
80 лв. 
(**140 лв.)
150 лв. 
(**210 лв.)
чужденци 50 EUR
(**110 EUR)
80 EUR
(**140 EUR)
150EUR
(**210 EUR)

 

* При участие с публикация, но без присъствие, когато това е предварително заявено в регистрационната форма, участниците ще получат сертификата си за участие и списание по пощата, на подадения в регистрационната форма адрес.

** Цената включва участие в семинар на тема „Образователно сътрудничество и перспективи“. Семинарът е съпътстващо форума събитие на 2.09.2016 г. Включва пътуване, дискутиране на възможности за сътрудничество и разработване на съвместни проекти, вечеря за участниците. Рамкова програма на семинара: 15:00 – 16:00 пътуване (потегляне от Бургас); 16:00 – 19:00 организирано посещение на забележителности, време за дискусии; 19:00 – 23:00 вечеря; 23:00 – 24:00 пътуване (връщане в Бургас).

 

Начини на плащане

 

 

При статии в съавторство

 

За публикуване на статията се плаща една такса за участие, ако тя се представя от един от авторите.

Ако за участие в научно-практическия форум се регистрират всички или няколко от съавторите, то те заплащат пълна такса за участие, както и участниците като слушатели.

Всеки от съавторите, който ще присъства на форума попълва отделна регистрационна форма.

 

 

Ранна регистрация

 

Ранната регистарция за участие в научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" предвижда подаване на регистрационна форма до 31.05. Предвиждат се по 5–7 дни между всеки две последователни стъпки в процеса на подаване на материалите за участие.

Процесът на ранна регистрация изисква спазването на следните максимални срокове:

 

Етап Максимален срок
Регистрация 31.05.2017
Получаване на потвърждение 07.06.2017
Плащане на таксата за участие 14.06.2017
Подаване на пълен материал 21.06.2017
Получаване на бележки от рецензентите 28.06.2017
Подаване на окончателен материал 05.07.2017

 

 

Стандартна регистрация

 

Стандартна регистарция за участие в научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" предвижда подаване на регистрационна форма до 14.06. Предвиждат се по 5–7 дни между всеки две последователни стъпки в процеса на подаване на материалите за участие.

Процесът на късна регистрация изисква спазването на следните максимални срокове:

 

Етап Максимален срок
Регистрация 14.06.2017
Получаване на потвърждение 21.06.2017
Плащане на таксата за участие 28.06.2017
Подаване на пълен материал 05.07.2017
Получаване на бележки от рецензентите 12.07.2017
Подаване на окончателен материал 19.07.2017

 

 

 Регистрация в последния момент 

Регистрацията в последния момент за участие в научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" предвижда подаване на регистрационна форма до 06.07.2013. Предвиждат се по 2-4 дни между всеки две последователни стъпки в процеса на подаване на материалите за участие.

Процесът на регистрация в последния момент изисква спазването на следните максимални срокове:

 

Етап Максимален срок
Регистрация 06.07.2017
Получаване на потвърждение 08.07.2017
Плащане на таксата за участие 09.07.2017
Подаване на пълен материал 13.07.2017
Получаване на бележки от рецензентите 17.07.2017
Подаване на окончателен материал 19.07.2017

 slide up button