Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Срокове и такси

Срокове

 

За по-добрата организация на процеса на подаване на материалите и отпечатване на списанието, организаторите обявяват три срока за регистрация:

 

Такса за участие

Таксата за участие покрива:

  • конферентни материали;
  • списание "Образование и технологии", с всички доклади от форума; 
  • достъп до всички сесии по време на форума;
  • сертификат за участие;
  • коктейл за добре дошли през първия ден на форума;
  • официална вечеря втория ден на форума;
  • кафе-паузи през дните на форума. 

Настаняването и пътните разходи са за сметка на участниците. 

Таксите за участие в научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" са представени в следната таблица:

 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ

СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ

С докладприсъствено или виртуално / слушател /

120 лв.

150 лв.

180 лв.

Студент / докторант / Млад учен (до 35 год. – доктор или асистент)

90 лв.

120 лв.

150 лв.

Чуждестранни участници

90 EURO

140 EURO

180 EURO

Такса за участник/придружител за семинар „Образователно сътрудничество и перспективи“

60 лв.

60 лв.

60 лв.

Такса за придружител за официалната вечеря

*такса за придружаващи деца до 14 години няма – нужна е регистрация, за да се осигури място. Децата са на свободна консумация в заведението.

50 лв.

50 лв.

50 лв.

Такса придружител – коктейл за добре дошли на о-в Света Анастасия – пътуване с корабче

*такса за придружаващи деца до 14 години – 15 лв.

30 лв.

30 лв.

30 лв.

 

 

* При статии в съавторство – всички присъстващи автори плащат пълна такса за участие. За неприсъстващите автори се заплаща половин такса за участие.

** За втора статия се заплаща 50% от сумата.

*** За виртуално присъствие в съавторство се заплаща една обща такса – съответно според вида на регистрацията. Участниците получават 1 комплект конферентни материали.

**** Участниците, които участват виртуално получават достъп до платформа за излъчване на сесиите онлайн.

***** В таксата на участниците, които присъстват на форума в гр. Бургас се включват конферентни материали, пътуване с корабче, коктейл за Добре дошли на о-в Света Анастасия, официална вечеря, 3 кафе-паузи.. 

 

 

Семинар на тема „Образователно сътрудничество и перспективи“

Семинарът е традиционно, съпътстващо форума събитие на 27.08.2021 г. Включва пътуване, дискутиране на възможности за сътрудничество и разработване на съвместни проекти. Рамкова програма на семинара: 15:00 – 16:00 пътуване (потегляне от Бургас); 16:00 – 19:00 организирано посещение на забележителности, време за дискусии; 19:00 – 23:00 вечеря; 23:00 – 24:00 пътуване (връщане в Бургас).

 

* семинарът е с допълнителна регистрация

 

 

Ранна регистрация

 

Ранната регистарция за участие в научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" предвижда подаване на регистрационна форма до 31.05. Предвиждат се по 5–7 дни между всеки две последователни стъпки в процеса на подаване на материалите за участие.

Процесът на ранна регистрация изисква спазването на следните максимални срокове:

 

Етап Максимален срок
Регистрация 31.05.2019
Получаване на потвърждение 07.06.2019
Плащане на таксата за участие 21.06.2019
Подаване на пълен материал 21.06.2019
Получаване на бележки от рецензентите 28.06.2019
Подаване на окончателен материал 05.07.2019

 

 

Стандартна регистрация

 

Стандартна регистарция за участие в научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" предвижда подаване на регистрационна форма до 14.06. Предвиждат се по 5–7 дни между всеки две последователни стъпки в процеса на подаване на материалите за участие.

Процесът на късна регистрация изисква спазването на следните максимални срокове:

 

Етап Максимален срок
Регистрация 15.06.2019
Получаване на потвърждение 22.06.2019
Плащане на таксата за участие 25.06.2019
Подаване на пълен материал 25.06.2019
Получаване на бележки от рецензентите 05.07.2019
Подаване на окончателен материал 10.07.2019

 

 

 Късна регистрация 

Регистрацията в последния момент за участие в научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" предвижда подаване на регистрационна форма до 06.07.2013. Предвиждат се по 2-4 дни между всеки две последователни стъпки в процеса на подаване на материалите за участие.

Процесът на регистрация в последния момент изисква спазването на следните максимални срокове:

 

Етап Максимален срок
Регистрация 06.07.2019
Получаване на потвърждение 07.07.2019
Плащане на таксата за участие 08.07.2019
Подаване на пълен материал 08.07.2019
Получаване на бележки от рецензентите 12.07.2019
Подаване на окончателен материал 14.07.2019

 slide up button