Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Публикуване

 

Правила за публикуване

 

 1. Деклариране на авторство. Деклариране на оригиналност на съдържанието. Даване на съгласие за публикуване. (С попълване на регистрационната форма за участие в научно-практическия форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", авторите декларират своето авторство и оригиналността на съдържанието на предоставените материали, както и дават съгласието си за публикуване на подадените материали в сп. "Образование и технологии").
 2. Подаване на материалите за участие в съответните срокове и спореде зададените изисквания за техническо оформление.
  • разширен обзор на статията в обем до 3 стр.
  • пълен вариант на статията в обем до 10 стр.
  • архив с използваните в статията илюстрации – фигури, диаграми, снимки (не е задължително).
  • допълнителни учебни ресурси до 100 МВ (не е задължително).
 3. Получаване на информация за процеса на рецензиране (на посочения при регистрацията е-мейл)
 4. Отговор на рецензентите и подаване на материалите за участие в окончателен вид в съответните срокове.
 5. Публикуване.

 

Непубликуване

 

Подадените за участие материали няма да бъдат публикувани, ако настъпи някое от следните събития:

 • Ако рецензията за подадената статия е отрицателна.
 • Ако не е платена таксата за участие (в този случай няма да се стартира процеса на рецензиране).
 • Ако авторът не спази посочените срокове за подаване на окончателния вариант на статията.


slide up button