Инвестиция в знание

С поглед напред...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4 portfolio5 portfolio6

Научно-практически форум ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

Образователният форум се провежда всяка година през месец август в гр. Бургас. Преподаватели, учители и представители на бизнеса и управлението обсъждат въпроси за развитие на образованието в България, за създаване на модерна учебна среда и прилагане на нови методи на преподаване и учене.

Състезание IT Знайко

IT Знайко е състезание по Информационни технологии в две възрастови групи. IT Знайко – за ученици от 1 до 4 клас и IT Знайко плюс – за ученици от 5 до 7 клас. Първите кръгове са дистанционни. Следва областен кръг. Най-добрите се състезават на национален кръг в края на учебната година.

IT Знайко Ваканция

IT Знайко Ваканция са летни лагер школи за ученици от 1 до 12 клас. Усвояват се умения за работа с разнообразни софтуерни продукти за различни възрастови групи. Освен с обучение, времето е изпълнено с много игри сред природата и незабравими приключения.

Списание "Образование и технологии"

Списание "Образование и технологии" е годишно научно-методическо списание. Научният комитет включва преподаватели от различни университети в страната. Подадените за публикуване статии се рецензират. Списанието има ISSN номер.

Център "Образование и технологии"

Учебният център "Образование и технологии" предлага курсове за текуща квалификация на учители и индивидуално обучение за работа с технологии за ученици и възрастни. Центърът организира и целогодишна занималня "Знайко" за ученици от начална училищна възраст.

Продукти

Wii интерактивна дъска.

ИТИ – ДГ. Софтуерен пакет с разработени мултимедийни ситуации за детската градина.

ИТИ – Информационни технологии за 1. – 4. клас.

small portfolio1 small portfolio2 small portfolio3 small portfolio4
themed object

link to me
get in touch

Общи условия за плащане с карта

Общи условия

 

Таксата за участие или част от нея може да бъде възстановена в следните случаи:

  • В случай на отрицателна рецензия, ако авторът не желае да участва като слушател, 50% от таксата за участие се възстановява. Сумата се превежда по картата, от която е направено плащането.

  • В случай на дублирано плащане. Организаторите трябва да бъдат уведомени веднага на адрес itlearning@dgklaz.net. Надвнесената сума се превежда по картата, от която е направено плащането. Срок за информиране на организаторите – 2 дни.

  • В случай на надвнесена сума. Организаторите трябва да бъдат уведомени веднага на адрес itlearning@dgklaz.net. Надвнесената сума се превежда по картата, от която е направено плащането. Срок за информиране на организаторите – 2 дни.

За допълнителни въпроси:

e-mail: itlearning@dgklaz.net; admin@itlearning-bg.com

тел.: +359 882706421, +359 888272944

 

Refunds policy

 

The participation fee or part of it could be recovered in the following cases:

In case of a negative referee report. If the author wish to cancel his or her future participation as a listener, 50 % of the fee will be refunded. The amount would be transferred back to the card from which the payment has been made.

In case of double payment. The organizers must be notified immediately at itlearning@dgklaz.net. Excess amount will be transferred back to the card from which the payment has been made. Deadline for informing the organizers - 2 days.

In case when higher amount of money has been paid by mistake. The organizers must be notified immediately at itlearning@dgklaz.net. Excess amount will be transferred back to the card from which the payment has been made. Deadline for informing the organizers - 2 days.

For further questions:

E-mail: itlearning@dgklaz.net; admin@itlearning-bg.com

Tel.: +359 882706421, +359 888272944

 slide up button