Броят представя актуални образователни проблеми и добри педагогически практики, представени на образователния форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", организиран от Сдружение "Образование и технологии" с подкрепата на Майкро- софт–България, Община Бургас, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Регионален инспекторат по образование, гр. Бургас. Автори на статиите са водещи учени от университети в страната и чужбина и учители-новатори с богата педагогическа практика и висок професионализъм.

 

Азбучен указател

 

Книжно издание

Електронно издание

Учебни ресурси

А

 

Afrim Iljazi
Handicap International - South East Europe Regional Office, Macedonia, afrim.iljazi@gmail.com
Assistive technology tools for children with intelectual disabilities
12 стр. 345 стр

 

Александрова Росица
ОУ  "Св.св. Кирил и Методий", с. Габровница, обл. Монтана,  rosica_58@abv.bg
Йордан Радичков пише за приятелството
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Алексиева Любка Кръстева , докторант
СУ  "Св. Климент Охридски", ФНПП, гр. София, lyubka_alexieva@abv.bg
Обучаваща компютърна презентация по математика на тема „Избрани въпроси от математиката” за студенти - бъдещи начални учители
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Ангелов Ангел Стоянов
СОУ  "Сава Доброплодни", гр. Шумен, angelow@dgklaz.net
Иновативни информационни и комуникационни решения в образователния процес
12 стр. 345 стр

Състезанието IT Знайко - инструмент за повишаване качеството на учебния процес
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Ангелова Пепа Живкова
Общински Детски Комплекс, гр. Бургас, odk_bourgas@abv.bg             
Творчеството на децата и учениците от школата по „ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕННОСТИ, ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ” към Общински Детски  Комплекс – Бургас
12 стр. 345 стр

 

Ангелова Татяна Янкова
Обединено детско заведение №5 „Иглика”, гр. Бургас, tatqna_angelowa@abv.bg
Клуб „Православни християнски ценности, традиции и празници” – школа за изграждане на нравствено-духовна личност
12 стр. 345 стр

Педагогическа концепция "Възпитание в творчество и чрез творчество" – нова традиция в ОДЗ №5 „Иглика”, град Бургас
12 стр. 345 стр

 

Андонова Валя Тодорова, студент
ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен
Работилницата за изкуство-една реална възможност за творческо развитие на децата (в помощ на училището или негова алтернатива)
12 стр. 345 стр

 

Андонова Николина Иванова
СОУ "Петко Рачов Славейков", гр. Кърджали, konilo@abv.bg
Заедно в слънчения Кърджали
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Атанасова - Минева Росица Делчева
V ОУ "Митьо Станев", гр. Стара Загора, rosesunrise65@abv.bg
Интернет класна стая с Glogster EDU
12 стр. 345 стр

 

Атанасова - Ночева Златка Господинова
ОУ "Св. Иван Рилски", гр. Хасково, zlatka19@abv.bg
Използване на компютърна презентация в урока за обобщение в учебния предмет “Човекът и природата ” - раздел “Нежива природа ” в 3 клас
12 стр. 345 стр учебни ресурси

Ролята на компютърната презентация в урока за проверка знанията на учениците в учебния предмет “Човекът и природата” - раздел “Нежива природа” в 3 клас
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Атанасова Стоянка Николова
Обединено детско заведение №5 „Иглика”, гр. Бургас, odz5_iglika@abv.bg
Педагогическа концепция "Възпитание в творчество и чрез творчество" – нова традиция в ОДЗ №5 „Иглика”, град Бургас"
12 стр. 345 стр

Б

 

Барбулска Рая Тодорова
VІІІ СОУ “Арсени.Костенцев”, гр. Благоевград, raqtodorova@teacher.bg
Повишаване качеството и ефективността на учебния процес чрез проектно-ориентирано обучение при интегриране  на технологиите в четвърти клас
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Бармукова Силвия Костадинова
ОДЗ "Коледарче", гр. Бургас, silvibarmukova@abv.bg
Педагогическа концепция "Зрънца библейска мъдрост"
12 стр. 345 стр

 

Бирова Милена Ангелова
VІІІ СОУ ”Арсени.Костенцев”, гр. Благоевград, m_birova@abv.bg
Изучаване на правилата за безопасност в Интернет чрез работа по учебен проект
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Божкова-Иванова Митка Николова
НУ "Неделя Петкова", гр. Сопот, bojkova-ivanova@teacher.bg
Проектно-ориентирано обучение във втори клас. Толерантност, приятелство, красота
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Братанова Дорина Иванова
ОУ "П.Р.Славейков", гр. Ямбол, school_slaveykov@yahoo.com
Проект "Виртуална библиотека"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

Проект ""Сърфирай безопасно"

12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Буланова Венелина Стефанова
ОУ "Найден Геров, гр. Бургас, venelina.bulanova@gmail.com
Учебен проект „Да направим мост към сърцата си”
12 стр. 345 стр учебни ресурси

В

 

Василиева Мая Василева
СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Дупница, f_0906_maia@abv.bg
„Моят клас е в час!” – Лесно ли е да събудим интереса на детето към лирическите произведения
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Владимирова - Петрова Малинка Апостолова, докторант
РУ "А. Кънчев", ПФНО, гр. Русе, malinka.petrova@gmail.com
Формирането на социални компетентности при децата от предучилищна възраст – условие за безпроблемно приобщаване към училищните условия
12 стр. 345 стр

 

Въжарова Веселина
НБУ "М. Лъкатник", гр. Бургас, vagarova@lakatnik.org
Алтернативен модел за усъвършенстване на комуникативната компетентност на учениците в началните класове
12 стр. 345 стр

 

Вълчева Пенка К., студент
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, гр. Бургас                pера_valcheva@abv.bg
Дидактични игри за развитие на словесното творчество и фантазия в предучилищна възраст
12 стр. 345 стр

Г

 

Генова Петранка Ангелова
ОУ „ Антон Страшимиров”, гр. Бургас, genova_petranka@hotmail.com
Приятелство в творчеството
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Георгиева Ивелина Атанасова
СОУ "Максим Райкович", гр. Лясковец, ruiv@abv.bg
Здраве за всички
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Георгиева Росица Спасова
СОУ "Крум Попов", гр. Левски, rossi_georgieva@abv.bg
Приятели на природата
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Герджикова Нина Димитрова, доц. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", филиал Смолян, гр. Смолян, nina.gerdzhikova@yahoo.de
Концептуалност и еклектика в рамковите документи за подготовка на учители с висше образование
12 стр. 345 стр

 

Гъров Коста Андреев, доц. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ, гр. Пловдив, kosgar@uni-plovdiv.bg
Подготовка на учители по информационни технологии в магистърските програми на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски"
12 стр. 345 стр

 

Гюров Димитър Виолетов, проф. д-р
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, гр. София, gurova_v@abv.bg
Задължителната предучилищна подготовка – състояние, проблеми и перспективи
12 стр. 345 стр

 

Гюрова Весела Методиева, проф. д-р
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, гр. София, gurova_v@abv.bg
Качеството на образованието и институционалното игрово - образователното пространство
12 стр. 345 стр

Д

 

Димитров Димитър Кръстев, доц. д-р
ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по педагогика, гр. Благоевград, dr_dkd@mail.bg
Иновациите в базовите структури на образователната система: Ретро-, Буфо-, или по/виртурална/неволя?
12 стр. 345 стр

 

Димитрова Димитринка Костадинова
ОУ "Найден Геров", гр. Бургас, dimidim1@abv.bg
Учебен проект „Да направим мост към сърцата си”
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Димитрова Йорданка Стефкова
ОУ "Черноризец храбър", гр. Варна, iordanka_d@gbg.bg
Иновативен подход в обучението по плуване на студентите от корабните специалности на ТУ-Варна
12 стр. 345 стр

 

Димитрова Калояна Димитрова, студент
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, гр. Бургас, kaloyana_dimitrova@abv.bg
ESL Pintables.com – съвременният помощник на учителя по английски език
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Димитрова Красимира Атанасова, д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, гр. Бургас                dimitrova@dgklaz.net
Иновативни информационни и комуникационни решения в образователния процес
12 стр. 345 стр

Състезанието IT Знайко - инструмент за повишаване качеството на учебния процес
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Димитрова Мария Недялкова
ОУ "Найден Геров", гр. Бургас, marmar2230@mail.bg
Учебен проект „Да направим мост към сърцата си”
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Динева Марияна Димитрова
ЦДГ "Вълшебство", гр. Бургас, mimi_dineva57@abv.bg
Православен празничен свят - Свети Николай Чудотворец
12 стр. 345 стр

 

Душков Иван Николаев
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, гр. София, i_dushkov@mail.bg
Информационните технологии в обучението по математика в началните класове
12 стр. 345 стр

Е

 

Евгениева Емилия Хинкова, доц. д-р
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, гр. София, eevgenieva@gmail.com
Мениджмънт на класната стая
12 стр. 345 стр

 

Евлогиева Марияна Райчева
VІІ ОУ „Г.С.Раковски”, гр. Перник, feyata@teacher.bg
Албуми "Усмивка, Прегръдка, Веселие"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Едрева Анета Георгиева
English Book Center, гр. Бургас, ani_edreva@abv.bg
Теорията за множествените интелигентности и възможностите за нейното приложение в българската образователна система
12 стр. 345 стр

Ж

 

Желязкова Таня Кунчева, д-р
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, гр. София, tanilend@gmail.com
Образователната пирамида
12 стр. 345 стр

З

 

Захариева Райна, доц. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", ДИУУ, гр. София, zaharieva_r@dir.bg
Развиване на родителски умения в контекста на сътрудничеството между семейството и образователната институция (детска градина и училище)
12 стр. 345 стр

 

Златкова Люба Атанасова, гл. ас.
ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, liuba.zlatkova@gmail.com
Работилницата за изкуство-една реална възможност за творческо развитие на децата (в помощ на училището или негова алтернатива)
12 стр. 345 стр

И

 

Иванова Денка Пенчева
ЧСОУ "Нов век", с. Кирилово, обл. Стара Загора, dp_ivanova@mail.bg
За да имаш приятели
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Иванова Тинка Димитрова, доц. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров",  Факултет по обществени науки, гр. Бургас, tinche_ivanova@abv.bg
Педагогическа иноватика и учителят като иноватор
12 стр. 345 стр

 

Илчева Мариана
ОУ "П.Р.Славейков",гр. Ямбол, school_slaveykov@yahoo.com
Проект "Виртуална библиотека"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Илчева Неминска Румяна, докторант
97 СОУ "Братя Миладинови", гр. София, rineminska@gmail.com
Пътеводител за учителя в познанието за три световни религии (Тезаурусът - демократично гражданство, познание за религиите, толерантност)
12 стр. 345 стр

"Играта на цветовете" - Педагогическа технологична иновация"

12 стр. 345 стр учебни ресурси

Й

 

Йорданова Петя Борисова
НБУ "М. Лъкатник", гр. Бургас, petya_j@yahoo.com
Въвеждане и интегриране на енергиен мониторинг и интерактивно обучение по енергийна ефективност и изменение на климата в основното образование в България
12 стр. 345 стр

К

 

Кадырова Елена П., аспирант
Университе Российской академии образования, г. Москва
Педагогические основы исследовательской деятельности как средства формирования функционально грамотной личности младшего школьника
12 стр. 345 стр.

 

Калоянова Надежда Ангелова, д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, гр. Бургас, kaloyanowa_n@yahoo.com
Ключови компетентности и професионални роли на учителя при интегриране на технологии в обучението
12 стр. 345 стр

 

Камбурова Елена Желязкова
ОУ "П.Р.Славейков”гр. Ямбол, school_slaveykov@yahoo.com
Проект "Виртуална библиотека"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Кибритева Парашкева Минкова
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Карнобат, pepinas69@teacher.bg
Проектът „Историята на „Неуморните”” – възможност за осмисляне на толерантността, приятелството и красотата във взаимоотношенията в клас
12 стр. 345 стр учебни ресурси

Кирова Габриела Николова
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, гр. София, gaby_kirova@abv.bg
Състояние, добър опит и тенденции в електронното обучение на студентите от ФНПП на СУ "Св. Кл. Охридски"
12 стр. 345 стр

 

Колева Недялка Динкова
ОУ "П.Р.Славейков", гр. Ямбол, school_slaveykov@yahoo.com             
Проект "Сърфирай безопасно"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Крайчева Евгения Атанасова
ОУ "П.Р.Славейков", гр. Ямбол, school_slaveykov@yahoo.com
Проект "Виртуална библиотека"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Кръстев Калоян Иванов, докторант
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, гр. София, krustev@dir.bg
Часът по музика – терапевтична музикална сесия. Роля на компютърните музикални технологии в интердисциплинарния метод на музикално обучение
12 стр. 345 стр

 

Кънева Нина Кръстева
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово, nina_c06@abv.bg
Стимулиране на креативността чрез проектно обучение
12 стр. 345 стр учебни ресурси

Л

 

Лалчев Здравко Вутов, доц. д-р
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, гр. София, zdravkol@abv.bg
Състояние, добър опит и тенденции в електронното обучение на студентите от ФНПП на СУ "Св. Кл. Охридски"
12 стр. 345 стр

 

Лефтерова Денка
ОУ "Найден Геров", гр. Бургас, dlef@abv.bg
Учебен проект „Да направим мост към сърцата си”
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Любенова Галя Петрова
СОУ "Крум Попов", гр. Левски, galleria_lic@abv.bg
Две религии - едно приятелство
12 стр. 345 стр учебни ресурси

М

 

Маврова Милена Атанасова
ОУ "Христо Ботев", гр. Стамболийски, mailo_26@abv.bg
Комплекс от активности за обучение по темата "Опорно- двигателна система" (Човекът и природата 6. клас)
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Маврова Яна Христова
НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас, mavrova@teacher.bg
С приятели он-лайн
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Манев Красимир Неделчев, доц. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", ФМИ, гр. София, manev@fmi.uni-sofia.bg
Информатика и информационни технологии в българското училище
12 стр. 345 стр

 

Маринова – Димитрова Милена Йорданова
СОУ "Бачо Киро", гр. Павликени, milena730@abv.bg
Ден на приятелството
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Метейко Ирина Васильевна
ГОУ СОШ 1828, Москва
Школьный музей в образовательном пространстве школы полного дня (интеграция основного и дополнительного образования школьников)
12 стр. 345 стр

 

Миланова Антоанета Найчова
СОУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище, antoineta@abv.bg
Програма за активно учене чрез опит и преживяване „Общуване с природата”
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Милева Йонка Желязкова
НБУ “М. Лъкатник”, гр. Бургас, ionimi@teacher.bg
Интерактивните методи в обучението по английски език
12 стр. 345 стр

 

Миленкова Десислава Христова
137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София, milenkova@teacher.bg
Приятели на един екран разстояние
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Милчева Галя Иванова
ОУ ""ратя Миладинови", гр. Бургас, gal_im@abv.bg
Учебният проект – средство за повишаване на компетентностите на учениците 1 - 4 клас
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Минчева Виолета  Илиева
95 СОУ „Професор Иван Шишманов”, гр. София, violeta.mincheva@abv.bg
Малките безопасно в Интернет
12 стр. 345 стр учебни ресурси

Н

 

Нанкова Маргарита Василева
ОУ "П.Р.Славейков", гр. Ямбол, school_slaveykov@yahoo.com
Проект "Виртуална библиотека"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Нанкова-Нейкова Анелия Христова
ОУ "Хр. Никифоров", гр. Ловеч, anelia_79@abv.bg
Красотата и закономерностите в космоса
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Никова Пенка Петкова
СОУ "Пейо Крачолов Яворов", гр. Варна, pepi_nikova@abv.bg
Приятели на един екран разстояние
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Николова Йорданка Стойнова, докторант
ОУ "Кочо Честеменски", гр. Пловдив, iosnikolova@abv.bg
Интегрирането на информационните и комуникационни технологии в процеса на обучение по Български език и литература в начален етап на образователната степен
12 стр. 345 стр

О

 

Оборешкова Стефка
СОУ "Максим Райкович", гр. Лясковец, stefka_obr@abv.bg
Здраве за всички
12 стр. 345 стр учебни ресурсиv

П

 

Паева Ирина Георгиева
СОУ "Христо Ботев", гр. Девин, o.hara2@abv.bg
Да празнуваме заедно
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Панайотова Росица Стоянова
ОУ "Найден Геров", гр. Бургас, pa_na@abv.bg
Учебен проект „Да направим мост към сърцата си”
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Панайотова Тонка Кирилова
IV ОУ „Димчо Дебелянов”, гр. Благоевград, pkt@mail.bg
Работа по проект "Златни правила за толерантност"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Папанчева Румяна Йорданова, доц. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, гр. Бургас, papancheva@dgklaz.net
Иновативни информационни и комуникационни решения в образователния процес
12 стр. 345 стр

Състезанието IT Знайко - инструмент за повишаване качеството на учебния процес
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Пеева Искра Пеева
НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас, peevaiskra@teacher.bg
С приятели он-лайн
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Пенева Петя Божидарова
ОУ "П.Р.Славейков", гр. Ямбол, school_slaveykov@yahoo.com
Проект "Виртуална библиотека"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Петкова Мариана Стоянова
ОУ "П.Р.Славейков", гр. Ямбол, school_slaveykov@yahoo.com
Проект "Виртуална библиотека"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Петрова Аничка Георгиева
ОУ "Иван Вазов", гр. Видин, anivd@abv.bg
Приятели на природата
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Петрова Румяна Димова
СОУ "Петко Рачов Славейков", гр. Кърджали, imur57@abv.bg
Заедно в слънчения Кърджали
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Петрова Стефанка Несторова,
Образователен център "Материка", гр. Варна, stefipetrova@gmail.com
Приложение на Информационните и комуникационни технологии в различни събития и състезания
12 стр. 345 стр

 

Първанова Йорданка Първанова
СОУ "Любен Каравелов", гр. Димитровград, dany.parvanova@gmail.com
Аз и ти, ти и аз - нека сме приятели
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Първанова Румяна Трушкова
СОУ "Крум Попов", гр. Левски, rumi_t_p@abv.bg
Две религии - едно приятелство
12 стр. 345 стр учебни ресурси

Р

 

Радев Пламен, проф. дпн
ПУ "Паиси Хилендарски", Педагогически факултет, катедра "Предучилищно възпитание, гр. Пловдив, rad@mail.bg
Иновациите в различните общински и държавни средни училища
12 стр. 345 стр

 

Рахнев Асен Кънчев, доц. д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", ФМИ, гр. Пловдив, asen@kodar.net
Подготовка на учители по информационни технологии в магистърските програми на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски"
12 стр. 345 стр

С

 

Сивова Красимира Стефанова
ОУ "П.Р.Славейков", гр. Ямбол, school_slaveykov@yahoo.com
Проект "Виртуална библиотека"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Спиридонова Лора Илиева, д-р
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, гр. София, l.hristova@alink.biz
Система от тренинги за усъвършенстване на интеркултурната компетентност на студентите
12 стр. 345 стр

 

Станилов Грозьо, проф.дмн
СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ, гр. София, stanilov@fmi.uni-sofia.bg
Компютърни методи за преподаване на училищна математика
12 стр. 345 стр

 

Стефанов Стефан Крумов, докторант
СОУ ЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", гр. Русе, stefanov.bg@gmail.com
Десет жестоки истини за училищния уеб-сайт
12 стр. 345 стр

 

Стоянов Красимир Манолов, доц. д-р
СУ "Кл. Охридски", Департамент за езиково обучение, гр. София, krasimisto@gmail.com
Съвременните медии като източник на на лингвострановедска информация при преподаването на български език на чужденци
12 стр. 345 стр

 

Стоянова Магдалена Димитрова
СУ "Св. Кл. Охридски", ДИУУ, гр. София, gurova_v@abv.bg
Противоречивите ситуации при прехода „детска градина-първи клас"
12 стр. 345 стр

Т

 

Терзиева - Сариева Светла Тодорова
РИО, гр. Бургас, svetlasarieva@yahoo.com
Ролята на проектно-ориентираното обучение в обучението по български език и литература в начален етап при изучаване на текстове, посветени на българските народни празници
12 стр. 345 стр

 

Терзиева Маргарита Тодорова, доц. дпн
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, гр. Бургас, mater@abv.bg
Методът на конкретните ситуации – способ за  литературно обучение на студенти от педагогическите специалности
12 стр. 345 стр

 

Тодорова Анелия Якова
ОУ "Димитър Благоев", гр. Велико Търново, teacher.a@abv.bg
Работата по проект „Безопасно в Интернет” – иновация в обучението и познавателното развитие на първокласниците
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Тодорова Кичка Стефанова
ЦДГ №14 "Здравец", гр. Бургас
Съпоставителен анализ между приказки на етносите с оглед приемствеността в литературното обучение между детската градина и началното училище
12 стр. 345 стр

 

Тодорова Маргарита
ОУ "П.Р.Славейков", гр. Ямбол, school_slaveykov@yahoo.com
Проект "Виртуална библиотека"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Тодорова Милка  Николова
ЦДГ "Ален мак", гр. Горна Оряховица, 4ervenata6ap4ica@teacher.bg
Аз и другите - еднакви и различни
12 стр. 345 стр учебни ресурси

Ф

 

Фиданова Христина Георгиева, студент
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, гр. Бургас, hrisf@abv.bg
ESL Pintables.com – съвременният помощник на учителя по английски език
12 стр. 345 стр учебни ресурси

Х

 

Хаджиева Елена Василева
ОДЗ “Ралица”, гр. Пловдив, leni_bo@abv.bg
Седмица на детето "Знам и мога"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Христова Любомира Георгиева
ОУ "Екзарх Антим I", гр. Пловдив, lybomirs@abv.bg
Word music
12 стр. 345 стр учебни ресурси

Ц

 

Цанев Николай Иванов, доц. д-р
СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, гр. София, ntsanev@abv.bg
Състояние, добър опит и тенденции в електронното обучение на студентите от ФНПП на СУ "Св. Кл. Охридски"
12 стр. 345 стр

Ч

 

Чалъкова Елена Костова
ОДЗ  “Ралица”, гр. Пловдив, elena2702@yahoo.com
Седмица на детето "Знам и мога"
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Челебиева Светлана Донкова
ОУ "Ран Босилек", гр. Габрово, svetla_chelebieva@abv.bg
Толерантност - мисия възможна
12 стр. 345 стр учебни ресурси

 

Червенкова Мария Стефанова
ЦДГ№20 – „Златното ключе”, гр. Бургас
Клуб „Православни християнски ценности, традиции и празници” – школа за изграждане на нравствено-духовна личност
12 стр. 345 стр

 

Чернева Станислава Иванова
ОДЗ № 1 "Морска звезда", гр. Бургас, stanislava_cherneva@yahoo.com
Клуб „Православни християнски ценности, традиции и празници” – школа за изграждане на нравствено-духовна личност
12 стр. 345 стр

Я

 

Янева Пепа Георгиева
ОУ „ Антон Страшимиров”, гр. Бургас, p.ianeva72@hotmail.com
Приятелство в творчеството
12 стр. 345 стр учебни ресурси