Броят представя актуални образователни проблеми и добри педагогически практики, представени на образователния форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", организиран от Сдружение "Образование и технологии" с подкрепата на Майкро- софт–България, Община Бургас, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Регионален инспекторат по образование, гр. Бургас. Автори на статиите са водещи учени от университети в страната и чужбина и учители-новатори с богата педагогическа практика и висок професионализъм.

 

Азбучен указател

 

Електронно издание

Учебни ресурси

А

 

Адърска – Даскова, Катя Николова
Професионална гимназия "Ген. Владимир Заимов", ул. Иван Вазов № 1, гр. Сопот - 4330, pgzaimov@yahoo.com
Голямото училище в малкия град. Предизвикателства и победи
501 стр

 

Александрова, Росица Цветанова
Основно училище "Св.св. Кирил и Методий", с. Габровница, област Монтана, rosica_58@abv.bg
Зимните празници в родния край
457 стр учебни ресурси

 

Ангелов, Ангел Владимиров
Югозападен университет "Неофит Рилски", Катедра по театрално изкуство, ул. Крали Марко 2, гр. Благоевград,  angelov_60@abv.bg
Нормализиране на фазовата пулсация в празничното поведение на училищната общност при училищния празник: "Откриване на нова учебна година"
366 стр

 

Ангелов, Ангел Стоянов
СОУ „Сава Доброплодни", бул. Мадара 34,  гр. Шумен, angelow@dgklaz.net
Диференцирано обучение и работа с гъвкави групи по Информационни технологии
174 стр

 

Ангелова, Василиса Павлова, инж.
РИО Благоевград, ул. Тракия 2, гр. Благоевград, vasy_pav@abv.bg
Кооперативното обучение, нов дидактически модел в обучението по информационни технологии
170 стр

Ангелова, Владимира Стефанова, д-р
ПУ "Паисий Хилендарски", Педагогически факултет, Катедра „Начална педагогика“, бул. България № 236, гр. Пловдив 4000, vladiang@abv.bg             
Понятието функция и пропедевтика на изучаването му в началния етап на средното училище
221 стр

 

Ангелова, Лучия, проф. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
Европейски приоритети за образователни стратегии и програми
50 стр

 

Ангелов, Божидар, проф. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575, gurova_v@abv.bg
Игрово-образователното пространство като "отворена" среда за компетенциите на децата
48 стр

 

Андонова, Валя Тодорова
ШУ "Епископ К. Преславски", гр. Шумен
„Децата разказват... една приказна сюита”, или как създададохме ателиетата по изкуство към „Работилница за изкуство” в Шумен и как работим в тях
389 стр учебни ресурси

 

Атанасова, Дафина Иванова
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300, dafina_atanasova@abv.bg
Обучение в Академично писане на текст в учебната програма по Езикова култура на студентите
255 стр

 

Атанасова – Минева, Росица Делчева
Пето основно училище "Митьо Станев", ул. Стефан Самболов 19, гр. Стара Загора, rosesunrise65@abv.bg
Как да си направим електронен учебник – от деца – за деца
421 стр

 

Атанасова – Ночева, Златка Господинова
Основно училище "Св. Иван Рилски", гр. Хасково, zlatka19@abv.bg
Работата по проект в обучението по извънкласно четене в начална училищна възраст
289 стр учебни ресурси

Б

 

Баева, Мария Кирилова, проф. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575, maria_baeva@abv.bg
Информационна грамотност в приобщаваща образователна среда
53 стр

 

Барбулска, Рая Тодорова
VIII СОУ „Арсени Костенцев”, ж.к. Еленово, гр. Благоевград, raqtodorova@teacher.bg
Нашето училище – заедно учим, играем, творим
433 стр учебни ресурси

 

Биров Сергей
VIII СОУ „Арсени Костенцев”, ж.к. Еленово, гр. Благоевград, s_birov@abv.bg
30 години Осмо СОУ „Арсени Костенцев” – традиция и новаторски дух
491 стр учебни ресурси

 

Бирова Милена Ангелова
VIII СОУ „Арсени Костенцев”, ж.к. Еленово, гр. Благоевград, milira@teacher.bg
Нашето училище – заедно учим, играем, творим
433 стр учебни ресурси

 

Боев, Добрян Бойков
СНЦ "Етнотолеранс", ул. Чавдар войвода 6, гр. Шумен 9700, dobrian@gmail.com  
Новите образователни технологии, Интернет и обучението по ромски език
79 стр

 

Будинова, Валентнина Асенова
7 ОУ "Г. Сава Раковски",  ул. Стара планина № 14, гр. Перник , valbud@abv.bg
Мултимедийно обучение по фолклор в ІV клас с реализиране на междупредметни връзки. Празници и обичаи – Бъдни вечер, Коледа и Нова година
430 стр учебни ресурси

 

Буюклиева, Маруся Тошева
СОУ "Св. Паисий Хилендарски", ул. Родопи № 48, гр. Пловдив, musy@abv.bg
Изготвяне и презентиране на Бизнес-план на малко предприятие за производство на продукт или услуга
353 стр учебни ресурси

 

В

 

Василева, Снежана Стойчева
ОУ "Христо Ботев", с. Войника, обл. Ямбол, snejka_vasileva@abv.bg
Иновационна технология при изработване на колаж – „Зима”

398 стр учебни ресурси

 

Велинова, Тодорка, доц. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
Игрово-образователното пространство като "отворена" среда за компетенциите на децата
48 стр

 

Виденова, Мими Миткова
73 СОУ "Владислав Граматик",  ул. Георги Измирлиев 2, гр. София, 1404, mimi.videnova@sou73.bg
Math&Technologyе
214 стр

 

Въжарова, Веселина Иванова
НБУ „Михаил Лъкатник”, к-с Славейков, гр. Бургас, veselina_vajarova@lakatnik.org
Предварителна подготовка на учителя и организация на средата в класната стая за стимулиране комуникативната компетентност на учениците при вторческо писане
259 стр

НБУ – Новото българско училище – духовен храм и оазис за децата
485 стр учебни ресурси

 

Вълканова, Вероника Светлозарова, доц. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575, valkanovav@abv.bg
Информационна грамотност в приобщаваща образователна среда
12 стр. 53 стр

 

Вълканова, Веселина Ангелова
СОУ "Софроний Врачански",  ж.к. Тракия, гр. Пловдив 4001, veselina_viva@abv.bg
Подготовка на ученици с помощта на образователен портал
194 стр

 

Вълчева, Пенка Кръстева, докторант
Университет "Проф. д-р Асен Златаров",  бул. Якимов 1, гр. Бургас 8000, pepa_valcheva@abv.bg
Презентацията в контекста на литературното обучение в предучилищна възраст
285 стр

 

Г

 

Генова Петранка Ангелова
ОУ "Антон Страшимиров", к-с Славейков, до бл.28, гр. Бургас, genova_petranka@hotmail.com
Мъдроизворница
424 стр

 

Георгиева, Анна Савова, д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575, georgieva76@abv.bg
Затруднения при овладяване на български език от ученици-мигранти (1.-4. клас)
250 стр

 

Георгиева, Любка Стоянова
СОУ "Св. св. Кирил и Методий", ул. Димитър Благоев № 44, гр. Карнобат, shmat_z@abv.bg
Използване на компютърни презентации и електронни тестове с Mouse Mischief  в извънкласните дейности, при подготовка и провеждане на годишно тържество в І клас
364 стручебни ресурси

 

Георгиева, Мария Раданова
54 СОУ "Св. Иван Рилски", ул. Йордан Хаджиконстантинов № 38, гр. София, radanova06@abv.bg
54 СОУ “Св. Иван Рилски” – храм, съдба, ежедневие
479 стр учебни ресурси

 

Георгиева, Надя Йорданова
ОУ "Максим Горки", ул. Васил Априлов № 50, 5900 Левски, обл. Плевен, nadi_74@abv.bg
Опознай природата лесно и интересно
325 стручебни ресурси

 

Георгиева, Росица Спасова
СОУ "Крум Попов", ул. Иван Вазов №2, гр. Левски, rossi_georgieva@abv.bg
Microsoft Mischief в обучението по Околен свят за втори клас
331 стр учебни ресурси

 

Георгиева – Николова, Тонка Здравкова
III ОУ „Димитър Благоев”, ул. Харалан Ангелов 17А , гр. Шумен, teorgieva@abv.bg
Диференцирано обучение и работа с гъвкави групи по Информационни технологии
174 стр

 

Гешева, Мая Иванова
Национална финансово-стопанска гимназия, ул. Розова долина № 1 , гр. София 1421, mayagesheva@gmail.com
Иновационните бизнес обучителни практики в образователното пространство на третото хилядолетие
360 стр

 

Глухкина, Галина Генова
ОУ "Васил Левски", ул. Васил Левски 23, гр.Чирпан, Gluhkina@abv.bg
Компютър в нужда се познава
461 стр учебни ресурси

 

Гуглева, Виолета Енева
СОУ "Св. Паисий Хилендарски", ул. Родопи № 48, гр. Пловдив,vgugleva@abv.bg
Изготвяне и презентиране на Бизнес-план на малко предприятие за производство на продукт или услуга
353 стр учебни ресурси

 

Гунева – Георгиева, Вяра Георгиева
Математическа гимназия "Баба Тонка", ул. Иван Вазов 18, гр. Русе 7000,wiarag@abv.bg
Педагогически  модел за развиване на художествено възприемане на произведения на изкуството  в пети клас – Преживяване в музея
391 стр

 

Гюрова, Весела, проф. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575, gurova_v@abv.bg
Игрово-образователното пространство като "отворена" среда за компетенциите на децата
48 стр

 

Гюров, Димитър, проф. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575,gurov_d@abv.bg
Европейски приоритети за образователни стратегии и програми
50 стр

Д

 

Дамянова, Христина Томанова
Професионална гимназия "Ген. Владимир Заимов", ул. Иван Вазов № 1, гр. Сопот - 4330, pgzaimov@yahoo.com
Ученическа компания „Заимов медия”
352 стр

 

Дерменджиев, Митко Колев
СОУ „Любен Каравелов”, ул. Захари Зограф № 27, гр. Димитровград, dermi1@abv.bg
Делегираният бюджет в СОУ „Любен Каравелов”, гр.  Димитровград – десет години по-късно
137 стр

 

Димитрова, Веселина Димитрова, доц. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Физически факултет, Катедра "Методика на обучението по физика", бул.Дж. Баучер №5А, гр. София 1164, veselina@phys.uni-sofia.bg
ИКТ в развитието на обобщени познавателни умения у студентите по физика
151 стр

 

Димитрова, Красимира Атанасова, д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас itlearning@hotmail.com
Формиране на умения за ориентиране в пространството в началния етап на обучение - състояние и възможности
244 стр

 

Димитрова, Радка Георгиева
Начално училище "Димитър Благоев", ул. Любен Каравелов 70, гр. Стара Загора, ra_ara@abv.bg
Мостове на приятелството
442 стручебни ресурси

 

Димитрова, Росица Костадинова
ЦДГ 68 "Патиланско царство",  ул. Цар Симеон Велики 284, гр. Стара Загора, cdg68sz@abv.bg
Електронните тестове в детската градина
108 стр

 

Димова, Весела Василева, гл. ас. д-р
СУ ”Св. Кл. Охридски”, Физически факултет, бул. Джеймс Баучер 5, София 1164, dimova_v@abv.bg
Доброто в работата на съвременния учител
89 стр

 

Донкова, Галина Младенова
54 СОУ "Св. Иван Рилски", ул. Йордан Хаджиконстантинов № 38, гр. София, donkova_1968@abv.bg
54 СОУ “Св. Иван Рилски” – храм, съдба, ежедневие
479 стр учебни ресурси

 

Дочевска, Гергана Иванова
СОУ „Александър Иванов – Чапай”, ул. Тодор Каблешков 5, гр. Белово, обл. Пазарджик, g.g.1969@abv.bg
Приложение на технологията Microsoft Mischief "Един компютър - Много мишки" в педагогическата практика
333 стр учебни ресурси

 

Дългъчева – Колева, Нина Георгиева
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575,ninak@abv.bg
Екологични аспекти в учебните програми по предмета „Човекът и природата” за ІІІ и ІV клас
312 стр

 

Дюлгярова, Пенка Кръстева
СОУ "Нешо Бончев", ул. Цар Освободител №7, гр. Панагюрище, stivad@abv.bg
Приемственост + привличане = УСПЕХ
130 стр

З

 

Захариева Райна, доц. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители, zaharieva_r@dir.bg
Наративът на различните актьори в образователната среда за образа на съвременния учител
58 стр

 

Златкова, Люба Атанасова
ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, liuba.zlatkova@gmail.com
„Децата разказват... една приказна сюита”, или как създададохме ателиетата по изкуство към „Работилница за изкуство” в Шумен и как работим в тях
389 стр учебни ресурси

И

 

Иванова Денка Пенчева
ЧСОУ "Нов век", с. Кирилово, обл. Стара Загора, dp_ivanova@mail.bg
“My English Dictionary“ – интегриране на информационните технологии в процеса на обучението по английски език в начален етап
413 стр учебни ресурси

 

Иванова, Елена Сотирова
Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев", бул. Гоце Делчев 36, гр. Гоце Делчев, elvi70@abv.bg
Интерактивен електронен учебен курс по технология на облекло от текстил, модул: „Рокли”
355 стр учебни ресурси

 

Иванова, Мария Спасова
СОУ "Васил Левски", ул. Гео Милев 1, гр. Русе, spasova_maria@abv.bg
Половото възпитание при подрастващите, реализирано със средствата на информационните технологии
317 стр учебни ресурси

 

Иванова, Милена Димитрова
СОУ” Любен Каравелов”, ул. „Захари Зограф”27, Димитровград, milena.mile67@gmail.com
Проект: „Посланици на Доброто”
445 стр
учебни ресурси

 

Иванова, Руска Тодорова
СОУ "Добри Чинтулов", гр. Бургас, rosi_iv@mail.bg
Работата в екип – една инициатива за успешна интеграция на децата със специални образователни потребности
105 стр

 

Иванова, Тинка Димитрова, доц. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010, tinche_ivanova@abv.bg
Българският модел за подготовка на учители – традиции, реалности, прогнози
73 стр

 

Илиев, Илия Цонев
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300, iliyaconev@abv.bg
Интегративни функции на коструктивно-техническата дейност в началното училище
399 стр

 

Илиева, Руска Стоянова
56 СОУ "Проф. К. Иречек", район Люлин, гр. София, ruska_ilieva@abv.bg
WUNDERKIND2011
234 стр
учебни ресурси

Й

 

Йорданова Петя Борисова
НБУ "М. Лъкатник", гр. Бургас, petya_j@yahoo.com
Интернет-базирани програми и платформи в обучението по английски език в начален курс
408 стр учебни ресурси

 

Йотова, Геновева Михайлова
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ул. д-р Адриян Атанасов № 8, гр. Ботевград, vevi_genoveva@abv.bg
Активизиране  дейността на учениците с Mouse Mischief в часовете по начално четене
265 стр учебни ресурси

К

 

Калоянова, Надежда Ангелова, гл. ас. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010, kaloyanowa_n@yahoo.com
Кoмпаративна компетентност на учителя – теоретичен модел
93 стр.

 

Кибритева, Парашкева Минкова
СОУ "Св. св. Кирил и Методий", ул. Димитър Благоев № 44, гр. Карнобат, pepinas69@teacher.bg
Използване на компютърни презентации и електронни тестове с Mouse Mischief  в извънкласните дейности, при подготовка и провеждане на годишно тържество в І клас
364 стр учебни ресурси

 

Костова, Маргарита Димитрова
СОУ "Софроний Врачански",  ж.к. Тракия, гр. Пловдив 4001, margaritakostova@abv.bg
Подготовка на ученици с помощта на образователен портал
194 стр

 

Кънева, Нина Кръстева
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", бул. Могильов 69, гр. Габрово, nina_c06@abv.bg
Възможности на иновационния мениджмънт за стимулиране на учителите относно използването на Информационни технологии
123 стр

Л

 

Лазаров, Борислав Иванов, доц. д-р
Институт по математика и информатика – БАН, ул. Академик Георги Бончев бл. 8, София 1113, lazarov@math.bas.bg
Организиране на изследователско търсене на учениците в среда на система за динамична геометрия
216 стр

 

Лалова, Даниела Северинова
ЧСОУ "Св. Георги", бул. Ген. Тотлебен 2А, ет. 5, ап.12, daniella.severinova@wondergroup.eu
Интегриран подход в обучението по математика и информационни технологии в 5. и 6. клас
229 стр

 

Легкоступ, Магдалена Маринова, д-р
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет, m_legkostup@abv.bg
Разрешаване на проблеми и дискусионни въпроси в обучението по религия
338 стр

М

 

Маврова, Яна Христова
НБУ "М. Лъкатник", к-с Славейков, гр. Бургас, mavrova@teacher.bg
Интегриране на информационните технологии в урока по математика и осъществяване на междупредметни връзки
239 стр учебни ресурси

 

Маринова – Никлова, Бранимира Неделчева
СОУ "Христо Ботев", ул. Станционна 11, гр. Айтос, branimira2002@yahoo.com
Светът в една класна стая
410 стр учебни ресурси

 

Мемова, Златка Асенова
СОУ „Св. Княз Борис I”, ул. Пейо Яворов 4, с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян, zlatka_memova@abv.bg
Използване на интерактивните методи на обучение и информационните технологии за овладяване на правописа във втори клас
272 стр

 

Миланова, Антоанета Найчова
СОУ "Летец Христо Топракчиев", Ул. Иван Вазов № 10, гр. Божурище, обл. София, tony-66@windowslive.com
Е-проект „Божурчета разказват за Божурище” – модел на смесено обучение по гражданско образование в трети клас
453 стр учебни ресурси

 

Милева, Йонка Желязкова
НБУ "М. Лъкатник", к-с Славейков, гр. Бургас, ionimi@teacher.bg
Формиране на познавателен интерес у учениците в часовете по английски език в начален етап
415 стр

 

Миленкова, Десислава Христова
137 СОУ "Ангел Кънчев", гр. София, milenkova@teacher.bg
С приказка любима в детската градина
441 стр учебни ресурси

 

Милчева, Галя Иванова
ОУ "Братя Миладинови", к-с Братя  Миладинови, гр. Бургас, gal_im@abv.bg
Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в процеса на обучение на учениците от 1. – 4. клас
200 стр

 

Минчева, Виолета Илиева
95 СОУ "Професор Иван Шишманов", община Подуене, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Ангел войвода № 66, София, violeta.mincheva@abv.bg
За Апостола – с любов
451 стр учебни ресурси

 

Минчева, Жана Пенчева
Начално училище "Димитър Благоев", ул. Любен Каравелов 70, гр. Стара Загора, nudblsz@abv.bg
Начално училище „Димитър Благоев” – училище с традиции и бъдеще
493 стр учебни ресурси

 

Михайлова, Гергана
9СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575
Европейски приоритети за образователни стратегии и програми
50 стр

 

Момчева – Гърдова, Галина Димитрова
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", кк Чайка, гр. Варна 9007, gmomcheva@gmail.com
Плъгини с визуално програмиране в учебните програми в българското училище
179 стр

 

Монова – Желева, Мария, д-р
Бургаски свободен университет, Център по икономика и управленски науки, бул. "Сан Стефано" 62, 8001 гр. Бургас, mariya@zhelev.com
AVATAR – Един курс за преподаване чрез виртуалния свят
158 стр учебни ресурси

 

Мънгова, Стефка Петрова
СОУ "Васил Левски", ул. Гео Милев 1, гр. Русе,soulevski@abv.bg
Нетрадиционното – по-трудният, но по-сигурен път към бъдещето
495 стр учебни ресурси

Н

 

Недялкова, Хрисула Атанас, доц. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010, suli_m@abv.bg
За някои основни компетентности на студентите по социална педагогика в процеса на практическото им обучение
68 стр

 

Неновска, Мария Дончева
СОУ "Св. Паисий Хилендарски", ул. Родопи № 48, гр. Пловдив, m_d_nenovska@abv.bg
Изготвяне и презентиране на Бизнес-план на малко предприятие за производство на продукт или услуга
353 стр учебни ресурси

 

Николов, Николай Георгиев
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300, nikolov@dobrich.net
Използване на писмени исторически източници в обучението на студентите
335 стр

 

Николова, Биляна Валериева, докторант
Софийски университет "Свети Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, катедра "Музика", b_valerieva@yahoo.com
Комуникация, музика, музикотерапия
370 стр

 

Николова, Йорданка Стойнова, докторант
ОУ "Кочо Честеменски",  ул. Севастопол 28, гр. Пловдив СУ „Св. Кл. Охридски”, iosnikolova@abv.bg
Повишаване нивото на езиковата компетентност на учениците в начален етап на средното образование чрез използването на ИКТ в процеса на обучение по български език
280 стр

 

Нунев, Йосиф Ясенов, д-р
СНЦ "Етнотолеранс", ул. Чавдар войвода 6, гр. Шумен 9700,inunev@abv.bg
Новите образователни технологии, Интернет и обучението по ромски език
79 стр

П

 

Парижкова, Любомира Петрова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. Цариградско шосе 119, гр. София, dr.parijkova@abv.bg
Аутсорсинг стратегии – възможности за висшето образование
115 стр

 

Папанчева Румяна Йорданова, доц. д-р
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, гр. Бургас, ,papancheva@dgklaz.net 
E-ресурси в помощ на учителя по математика в началното училище
243 стручебни ресурси

 

Парижкова, Любомира Петрова
Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. Цариградско шосе 119, гр. София, dr.parijkova@abv.bg
Аутсорсинг стратегии – възможности за висшето образование
115 стр

 

Пеева, Искра Пеева
НБУ "М. Лъкатник", к-с Славейков, гр. Бургас, iskra_peeva@lakatnik.org
Компютър в нужда се познава
461 стр учебни ресурси

 

Пенев, Радослав Иванов, доц. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. Шипченски проход № 69А, София 1579, penev_radoslav@abv.bg
Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст
63 стр

 

Пенева, Любослава Димитрова, доц. д-р
СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. Шипченски проход № 69А, София 1579, peneva_luboslava@abv.bg
Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст
63 стр

 

Петкова, Аничка Георгиева
ОУ "Иван Вазов", ул. Цар Симеон Велики № 101, гр. Видин, anivd@abv.bg
Microsoft Mischief в обучението по Околен свят за втори клас
331 стр учебни ресурси

 

Петкова, Диана Вескова
СОУ "Симон Боливар", ул. Преспа № 1, гр. Пловдив, diana_veskova@yahoo.com
Стимулиране на  творческия процес, чрез специализиран музикален софтуер в часа по музика на средното общообразователно училище в България
383 стр

 

Петкова, Елена
Университет "Проф. Д-р Асен Златаров", бул. Якимов 1, гр. Бургас, el_petkova@abv.bg
Социалната кауза при обучение на студенти от специалност "Социална педагогика"
110 стр

 

Петрова, Ваня Атанасова, доц. д-р
Тракийски университет, Педагогически факултет, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ул. Армейска 9, гр. Стара Загора, vanja_p@abv.bg
Екологическата компетентност на студенти от специалност ПНУП – ОКС Бакалавър и ОКС Магистър
296 стр

 

Петрова, Стефанка Несторова
Образователен център “Материка”, ул. “Княз Борис I” № 46, ет.2, гр. Варна, stefipetrova@gmail.com
Работата по проекти – иновационен метод за придобиване на нови знания
428 стр учебни ресурси

 

Проданов, Красимир Иванов, инж.
Професионална гимназия "Ген. Владимир Заимов", ул. Иван Вазов № 1, гр. Сопот 4330, pgzaimov@yahoo.com
Разработка на интерактивна бяла дъска за онагледяване на урок. Oценяване  на придобитите знания на ученици в реално време, чрез on-line тестове
208 стр учебни ресурси

 

Прокопова – Димитрова, Златина Вълчева
СОУ "Н. Вапцаров", гр. Царево, z_prokopova@abv.bg
Проектът  „С книжка и мишка в час” – възможност за интегриране на технологиите при изучаванe на приказките в първи клас
294 стр учебни ресурси

 

Първанова, Йорданка Първанова
СОУ "Любен Каравелов", ул. Захари Зограф 27, гр. Димитровград 6400, dany.parvanova@gmail.com
Уча, докато се забавлявам или ... забавлявам се, докато уча
459 стр учебни ресурси

Р

 

Рачева, Маргарита Иванова
Шуменски Университет "Епископ К. Преславски", Педагогически факултет, Катедра "Музикално възпитание и изпълнителство", гр. Шумен, miracheva@abv.bg
За опита при въвеждане на точкова система за оценяване знанията и уменията на студентите по дисциплината „Музикална диагностика“
378 стр

 

Рачева, Михаела
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575,
Игрово-образователното пространство като "отворена" среда за компетенциите на децата
48 стр

Русева Весела
СОУ "Христо Ботев", ул. Станционна 11, гр. Айтос,
Светът в една класна стая
410 стр учебни ресурси

С

 

Саватева, Йорданка Петрова
ОУ "Христо Ботев", ул. Велека 2, кв. Победа, гр. Бургас, dani_42@abv.bg
Учим и празнуваме заедно – за едно по-добро бъдеще на нашите деца
447 стр учебни ресурси

 

Серкеджиева, Мария Петрова
Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев", бул. Гоце Делчев 36, гр. Гоце Делчев, maria.ps@abv.bg
Интерактивен електронен учебен курс по технология на облекло от текстил, модул: „Рокли”
355 стр учебни ресурси

 

Софрониева, Екатерина Неделчева
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ №69 А, София 1575, sofpress@vmail.bol.bg
Мотивация, комуникация и принципът на „билингвизъм” в ранното чуждоезиково обучение
406 стр

 

Спасова – Анастасова, Красимира Стоилова
ОУ "Даскал Димитри", ул. Дондуков № 43, гр. Кюстендил, krasi77ssa@abv.bg
Клуб по астрономия "Звезден откривател"
467 стр учебни ресурси

 

Спиридонова, Лора Илиева, гл. ас. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ № 69 А, София 1575, l.hristova@alink.biz
Интеркултурни дименсии на игровите ситуации
84 стр

 

Стаматова, Радка Мирчева
ОУ "Васил Априлов", бул. Сан Стефано 88, гр. Бургас, stamatova_21@abv.bg
Сигурност и реализацията на младите кадри
121 стр

 

Станков, Красимир Радков
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300, krstankov@yahoo.co.uk
Интегративни връзки между методика на обучението по природознание и методика на обучението по физическо възпитание
308 стр

 

Старибратов, Ивайло Пеев
ОМГ "Акад. Кирил Попов", ул. Чемшир 11, гр. Пловдив, ivostar@abv.bg
Използване на интерактивни дъски в обучението по математика.
227 стр

Бъдещето на училището
474 стр

 

Стефанов, Стефан Крумов, докторант
СОУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ", ул. Студентска № 10, гр. Русе
РУ „Ангел Кънчев", Факултет Природни науки и образование, Катедра ППИ, stefanov.bg@gmail.com
Училищен сайт чрез SyndeoCMS – от стартирането до ползите.
187 стр

Проектно-изследователски опит от „Игрите на поколенията”
470 стр учебни ресурси

 

Стойчева, Недка Стоянова
НБУ "М. Лъкатник", к-с Славейков, гр. Бургас,nedka_stojcheva@lakatnik.org
Интерактивни техники в урока по Околен свят – 2 клас
321 стр

 

Стоянов, Красимир Манолов, доц. д-р
СУ "Св.Климент Охридски", Департамент за езиково обучение, ул. Коста Лулчев №27, гр. София,krasimisto@gmail.com
Оценка на „различното мислене” като стратегия в добрите практики на чуждоезиковото обучение
403 стр

 

Стоянова, Лилия Стоянова
Седмо СОУ "Кузман Шапкарев", ул. Илинден № 13, гр. Благоевград, lilis_48@hotmail.com
Интерактивното обучение по математика чрез ИКТ в началните класове  – верният път към ефективен учебен поцес
235 стр учебни ресурси

 

Стоянова, Магдалена Димитрова
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, бул. „Шипченски проход“ № 69 А, София 1575,stojanova_m@abv.bg
Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители
96 стр

 

Стоянов, Станимир Недялков, проф. д-р
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски",  Факултет по математика и информатика, бул. България 236, гр. Пловдив 4000 ,stani@uni-plovdiv.bg
Образователен портал за средното училище.
146 стр

Подготовка на ученици с помощта на образователен портал.
194 стр

Т

 

Табакова, Недялка Иванова
ЦДГ 68 "Патиланско царство",  ул. Цар Симеон Велики 284, гр. Стара Загора, cdg68sz@abv.bg
Електронните тестове в детската градина
108 стр

 

Такучев, Николай Петров
Тракийски университет, Аграрен факултет, Катедра „Биохимия, Микробиология и Физика”, Студентски град, Стара Загора 6000, npt@uni-sz.bg
Неприязънта като мотивация за учене
99 стр

 

Терзиева, Маргарита Тодорова, проф. дпн
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Факултет по обществени науки, бул. Проф. Якимов 1, гр. Бургас 8010, mater@abv.bg
Методически иновации при работа със студенти за усвояване преподавателски умения по Български език и литература за детската градина и началното училище
247 стр

 

Тодорова, Анелия Якова
ОУ "Димитър Благоев", ул. Христо Смирненски №1 А, гр. В. Търново, teacher.a@abv.bg
Приложение на „Работа с Microsoft Mischief. Един компютър – много мишки” в обучението по български език във втори клас
283 стр учебни ресурси

 

Тодорова, Димитрина Атанасова
ГПАЕ "Гео Милев", гр. Бургас, d_todorova@gpaeburgas.org
Реализация на информационно-технологични (ИТ) решения в гимназиален етап
477 стр

 

Тодорова, Мариана Иванова
Софийска математическа гимназия, ул. Искър № 61, София 1000, smg0@abv.bg
Организиране на изследователско търсене на учениците в среда на система за динамична геометрия
216 стр

 

Тодорова, Цветанка Стоянова
СОУ "Цар Симеон Велики", ул. Търговска № 6, гр.  Видин, tzvety_st@yahoo.com
Web 2.0 технологиите – иновация, в помощ на обучението
181 стр

 

Тонева, Радостина Димитрова
35 СОУ "Добри Войников", ул. Добри Войников № 16, гр. София, tonevi98@yahoo.com
Използване на ИКТ в разнообразен образователен контекст при реализиране на проект „Нека да се храним заедно – срещи около европейската маса”
435 стр

 

Тонев, Тошко Бисеров
35 СОУ "Добри Войников", ул. Добри Войников № 16, гр. София, tonevi98@yahoo.com
Интегриране на дейности по проект по програма Коменски  „Бъди млад архитект и хуожник” в учебния процес в начален етап
438 стр

 

Тоцева, Янка Русева, доц. д-р
СНЦ "Етнотолеранс", ул. Чавдар войвода 6, гр. Шумен 9700, ethnotolerance@abv.bg
Новите образователни технологии, Интернет и обучението по ромски език
79 стр

 

Тренчева, Тереза, д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, бул. Цариградско шосе 119, tereza_trencheva@abv.bg
Приложение на софтуерни пакети със свободен лиценз в образователния процес
167 стр

 

Тренчев, Иван, д-р
Югозападен Университет „Неофит Рилски”, катедра „Информатика”, гр. Благоевград, tereza_trencheva@abv.bg
Приложение на софтуерни пакети със свободен лиценз в образователния процес
167 стр

Ф

 

Фотева, Милена Райнова
СОУ "Никола Вапцаров",  ул. Димитър Зехирев № 58, гр. Айтос 8500, milena_foteva@abv.bg
"Заниманията по интереси" или интересни занимания в така наречената занималня
466 стр учебни ресурси

Х

 

Христова, Любомира Георгиева
ОУ "Екзарх Антим І", ул. Захари Стоянов № 86, гр. Пловдив, lybomira@abv.bg
Музика за VІ клас "е+" обобщение
375 стр учебни ресурси

Ц

 

Цанкова, Милена Илиева, гл. ас. д-р
Колеж Добрич, Шуменски университет "Епископ К. Преславски", ж.к. Добротица 12, гр. Добрич 9300, milena_b@abv.bg
Знанията за човека в обучението по методика на природознание
303 стр

Интегративни връзки между методика на обучението по природознание и методика на обучението по физическо възпитание
308 стр

 

Цветанска, Силвия Илиева, доц. д-р
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика, бул. Цар Освободител № 15, София 1575, silvia.tsvetanska@gmail.com
Мотивиране на учениците за постижения – комуникационни аспекти
70 стр

 

Цоков, Галин Борисов, доц. д-р
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Педагогически факултет, Катедра "Педагогика, психология и социални дейности", ул. Цар Асен 24, гр. Пловдив, g_tzokov@abv.bg
Блогът на директора като иновация в мениджмънта на училищната организация
113 стр

Ч

 

Черкезова, Кремлина Любомирова
34 ОУ „Стою Шишков”, ул. Родопски извор №43, ж.к. Борово, София 1680, krem_lina@mail.bg
Интегриране на дейности – открит урок по ИТ в VІ клас. Създаване на интерактивни тестове. Участие на ученици от 34 ОУ „Стою Шишков”, София в състезанията/1-4 клас/ и олимпиадите по ИТ /5-8 клас/ (Представяне на добра учебна практика)
211 стручебни ресурси

Ш

 

Шапкалова – Катърска, Светла Ангелова, гл. ас. д-р
Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. Цариградско шосе 119, гр. София, sasch@abv.bg
Религиозният център "Метеора" – студентска работа на терен
344 стручебни ресурси

 

Шурелова, Янка Георгиева
Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, бул. Стефан Стамболов 69, гр. Бургас, yana_shurelova@abv.bg
AVATAR – Един курс за преподаване чрез виртуалния свят
158 стр

 

Я

 

Янева Пепа Георгиева
ОУ "Антон Страшимиров", к-с Славейков, до бл.28, гр. Бургас, p.ianeva72@hotmail.com
Мъдроизворница
424 стр учебни ресурси

J

 

Jovevski, Dobri
Macedonia,dobri.jovevski@live.com
Grandma’s Games
472 стр учебни ресурси

V

 

Vasileva, Marina
Macedonia,vasileva_marina@live.com
Grandma’s Games
472 стр учебни ресурси